ALV-ohje kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | KPMG | FI
close
Share with your friends

Verohallinto on julkaissut päivitetyn ALV-ohjeen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

ALV-ohje kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamiseen liittyvät arvonlisäveroasiat ovat aiheuttaneet aina paljon tulkintakysymyksiä, joissa lisäksi on kyse huomattavista taloudellista arvoista. Uudentyyppiset yhteistoimistot, shop in shop-järjestely, pienvarastopalvelut ja muut erityistilanteet ovat tuoneet mukanaan tilanteita, joiden alv-käsittely on aiemman ohjeistuksen perusteella voinut olla epäselvä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Verohallinnon 27.10.2017 päivitetyssä ohjeessa Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta (Dnro A126/200/2016) asiaa käsitellään uusimman oikeuskäytännön näkökulmasta. Uudistetussa ohjeessa on myös paljon esimerkkejä käytännön tilanteista sekä ohjeistusta viimeaikaisten lainsäädäntömuutosten mukanaan tuomiin yksityiskohtiin (mm. kiinteistön käsitteen muutos 1.1.2017 alkaen).

Verollinen kiinteistön käyttöoikeuden luovutus

Arvonlisäverolain 27 §:n mukaan kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen on pääsääntöisesti arvonlisäverotonta. Toiminnasta on kuitenkin mahdollista hakeutua verovelvolliseksi, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Hakeutumisen edellytyksiä koskevaan yleiseen osioon ei uudessa päivitetyssä ohjeessa ole tullut aineellisia muutoksia mutta ohje sisältää joitakin merkittäviä tarkennuksia. Kuten aiemminkin, vuokranantaja voi hakeutua alv-velvolliseksi myös niiden tilojen osalta, joissa vuokralainen harjoittaa vain osittain arvonlisäverollista toimintaa. Ohjeen mukaan merkitystä ei kuitenkaan ole, että esimerkiksi vuokratun tilan yhtä huonetta käytetään pelkästään verottomassa toiminnassa silloin, kun tilassa on useita huoneita. Lisäksi käytännön esimerkkien kautta pyritään selventämään muun muassa melko haasteellisena tunnetun keskinäisen kiinteistöyhtiön ja sen osakkaiden hakeutumisen edellytyksiin ja ajankohtaan liittyviä seikkoja.

Päivitetyn ohjeen merkittävintä sisältöä ovat Verohallinnon kannanotot useisiin tärkeisiin käytännön erityistapauksiin. Aina ei esimerkiksi ole selvää, onko harjoitettava toiminta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamista, tilan käyttöoikeuden tilapäisluonteista luovuttamista vai muuta palvelun myyntiä, mutta ohjeessa selvennetään tulkintaa useiden erityyppisten palvelukonseptien osalta, enimmäkseen esimerkkien kautta.

Ohjeessa huomioidaan myös varastointipalvelut. Varastointipalvelun määritelmäksi ja eroksi kiinteistön vuokraukseen vahvistetaan se, ettei varastoinnissa asiakkaalle anneta oikeutta tiettyyn ennalta määriteltyyn tilaan eikä yksinomaista pääsyä sinne, vaan palvelussa ainoastaan otetaan asiakkaan tavaroita säilytettäväksi sopimuskauden ajaksi.

Ohje myös vahvistaa kiinteistöleasingin osalta sen jo aiemmin vallinneen tulkintakäytännön jatkumisen Suomessa, että kiinteistön vuokrauksena pidetään myös sellaista leasingsopimusta, jossa vuokralaisella on oikeus, vaan ei velvollisuutta kiinteistön lunastamiseen. Selkeyden ja oikeusvarmuuden kannalta tätä onkin pidettävä erittäin hyvänä ratkaisuna

Ohjeen merkitys

Ohje tarjoaa varsin runsaasti esimerkkejä erilaisiin tilanteisiin sovellettavista arvonlisäverokäsittelyistä. Siitä huolimatta tulkinnanvaraisia tilanteita tulee varmasti esiintymään jatkossakin hakeutumisen edellytysten täyttymisen ja kiinteistön käsitteen suhteen. Avustamme mielellämme kiinteistöjen vuokraamiseen liittyvien arvonlisäveroasioiden selvittämisessä aina niiden suunnittelusta lähtien toteuttamisvaiheeseen saakka.

 

Lisätietoja

Sari Hakapää p.+358 20 760 3709

Mika Kallio p. +358 20 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä