Tavoitteena ikäystävällinen yhteiskunta | KPMG | FI
close
Share with your friends

Tavoitteena ikäystävällinen yhteiskunta

Tavoitteena ikäystävällinen yhteiskunta

Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkeimpiä varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa. Hyvä terveys mahdollistaa osaltaan iäkkäiden täysivaltaisen osallisuuden yhteiskunnassa, parantaa elämänlaatua ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointia.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG ja Ramboll järjestivät lokakuussa 2017 yhteistyössä seminaarin Helsingissä ja Oulussa. Tilaisuuksiin osallistui joukko suomalaisen yhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneita ja vastaavia järjestöjä, yrityksiä, kaupunkien ja kuntien edustajia sekä aktiivisia ikäihmisiä. Tilaisuuksien tavoitteena oli rakentaa yhteistä ymmärrystä tekijöistä, jotka tekevät yhteiskunnasta ja ympäristöstämme ikäystävällisemmän sekä tunnistaa keinoja, joilla vaikutetaan ikääntyvien elämänlaatuun ja hyvinvointiin. 

Tavoitteita ja keinoja

Seminaarin osallistujat korostivat, että ikäystävällisyys koskee kaikenikäisiä. Ikärakenteen muutos yhteiskunnassamme vaatii huomion kiinnittämistä ympäristön, asumisen ja palvelujen suunnitteluun, mutta myös arvoihin, jotka vaikuttavat päätöksenteossa sekä suhtautumisessa toisiin ihmisiin.

Muutoksen tuomiin tarpeisiin voidaan vastata osallistujien mukaan mm. seuraavilla tavoilla:

  • Ikääntyvät otetaan vahvemmin mukaan päätöksentekoon asioissa, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä, esimerkiksi vanhusneuvostojen kuuleminen sekä kokemusasiantuntijoiden että 3. sektorin hyödyntäminen.
  • Toimintakykyä voidaan edistää parantamalla rakennetun ympäristön turvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyvyyttä, esimerkiksi rakentamalla katettuja sisäpihoja sekä lisäämällä penkkejä, WC-tiloja ja valaistusta.
  • Palvelujen suunnittelussa on huomioitava tekijät, jotka tukevat asiointia ja palvelun käyttöä, esimerkiksi neuvonnan taso ja tavat sekä käytettävissä oleva aika. Palvelujen painopistettä on siirrettävä toimintakykyä ylläpitäviin ja kuntouttaviin palveluihin.
  • Asumisen malleja tulee monipuolistaa ja yhteisöllisyyttä tulee tukea. Asuntojen esteettömyys ja turvallisuus tulee olla korjausrakentamisen periaatteena. Asukkaiden tarpeet voidaan huomioida asumisen suunnittelussa esimerkiksi asumiskoordinaattoreita hyödyntäen.
  • Vapaaehtoistyön merkitys hyvän arjen tukemisessa kasvattaa merkitystään ja luo samalla mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen sekä ehkäisee ikäihmisten syrjäytymistä.
  • Sukupolvien välisen keskustelun ja ymmärryksen lisääminen on tärkeää. Kaikki alustat, niin fyysiset kuin virtuaaliset (some) tulee valjastaa tähän tehtävään.

Ikäihmiset voimavarana

Suomesta tulisi rakentaa yhteiskunta, joka huomioi laaja-alaisesti myös ikääntyvän väestön hyvinvoinnin tekijät. Ikäihmiset eivät ole vain ”kohteita”, vaan täysivaltaisia, arvostettuja kansalaisia, joilla on paljo annettavaa yhteisölle. Tämä kansanosa koostuu hyvin erilaisista ihmisistä, jotka ovat tottuneet tekemään yksilöllisiä valintoja ja käyttämään palveluja.

Väestön ikääntyminen johtaa usein asumisen keskittymiseen taajamiin ja kaupunkeihin. Tämä tuottaa tarpeita kaupunkien ja kuntien infrastruktuurin uudistamiselle, palvelutuotannon järjestämiselle sekä asumiselle. Ikääntyneiden erilaisiin asumistarpeisiin on vastattava tarjoamalla nykyistä moninaisempia asumisen vaihtoehtoja. Rakentaminen pitäisi suunnitella arjen näkökulmasta sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja osallistumisen mahdollisuuksia lisääviä ratkaisuja.

Miten KPMG voi auttaa?

Asiantuntijamme ovat tukeneet kuntia, kuntayhtymiä ja järjestöjä luomaan hyvinvointia edistäviä strategioita, toimintamalleja ja muutosohjelmia. Haemme kansainvälisiä kokemuksia ja järjestämme opintomatkoja Suomessa tapahtuvan kehittämisen tueksi. 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Eeva Juntunen
P. 020 760 3763
S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä