Työvoiman saatavuus perheyritysten kasvun esteinä | KPMG | FI
close
Share with your friends

Kannattavuus ja työvoiman saatavuus perheyritysten kasvun esteinä

Työvoiman saatavuus perheyritysten kasvun esteinä

Myönteinen talouskasvu ja suhteellisen vakaa poliittinen tilanne ovat lisänneet Euroopan perheyritysten luottamusta tulevaisuuteen. Kilpailun kiristyminen, kannattavuus ja osaavan työvoiman saatavuus ovat kuitenkin jatkuvia huolenaiheita. Myös syvempää eurooppalaista yhteistyötä kaivataan.

Lisätietoja

Perhe- ja kasvuyritysten palvelujohtaja

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG ja Euroopan Perheyritysten liitto (EFB) jäsenineen toteuttivat vuosittaisen Perheyritysbarometri -kyselytutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin perheyritysten näkemyksiä liiketoiminnan haasteista ja kehitysmahdollisuuksista, myös kansainvälisin vertailuin.

Avainlöydöksiä tutkimuksesta

Tutkimuksesta käy ilmi, että 71 prosenttia kyselyyn vastanneista perheyrityksistä uskoo liiketoimintansa myönteiseen kehittymiseen seuraavan vuoden aikana ja lähes 60 prosenttia on kasvattanut liikevaihtoaan viimeisen vuoden aikana. Tutkimus nostaa esille myös sen, että tasapaino työn ja perheen välillä koetaan huomattavasti tärkeämmäksi kuin aiemmin.

Kokonaisuutena perheyritysten luottamus tulevaisuuteen on vahvistunut viime vuoteen verrattuna. Kannattavuus ja kiristynyt kilpailu huolestuttavat kuitenkin lisääntyvässä määrin valtaosaa perheyrityksiä. Barometrin mukaan perheyritykset etsivät aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, investoivat työvoimaan ja innovaatioihin sekä pyrkivät reagoimaan muutokseen nopeammin. Sukupolvenvaihdos on myös hyvin ajankohtainen kysymys valtaosalle perheyrityksistä.

— Toimintaympäristö on jatkuvan muutoksen alla ja tämä vaatii myös perheyrityksiltä oman osaamisen kehittämistä ja uuden tiedon hankkimista. Joustavuus, uusiutumiskyky ja strateginen suunnittelu ovat tulevaisuuden menestymisen avainasioita. Jatkuvuuden kannalta on myös kriittistä, että sukupolvenvaihdosta aletaan suunnitella riittävän ajoissa, kommentoi Kirsi Adamsson, KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palvelujohtaja.

— Sukupolvenvaihdos on myös hyvä hetki tarkastella omistajuuden suuntaa, omistajastrategiaa sekä yrityksen tulevaisuuden valintoja ja niitä tukevia yrityksen juridisia rakenteita, Adamsson kertoo.

— Barometrin mukaan verotukseen sekä työvoiman vapaampaan liikkumiseen ja kustannuksiin liittyvät asiat kaipaavat kipeimmin muutosta. Verotussäännösten yksinkertaistaminen on noussut yhä tärkeämmäksi ja nyt jo 27 prosenttia katsoo, että sääntelyä pitäisi yksinkertaistaa. Verotuksen ennakoimattomuus on noussut keskeiseksi ongelmaksi myös Perheyritysten liiton jäsenistössä. Verotuksen pitäisi ennen kaikkea olla ennakoitavaa, vain siten yritystoimintaa voi suunnitella perheyritysten aikajänteellä, toteaa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen.

 

Lue lisää tutkimuksesta kansainvälisiltä sivuiltamme.

Tutkimus toteutettiin kuudetta kertaa verkkopohjaisella kyselyllä. Kyselyyn osallistui 1122 vastaajaa. Perheyritysbarometri toteutetaan kerran vuodessa.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä