close
Share with your friends

68 päivää MiFID II -sääntelyn voimaantuloon

68 päivää MiFID II -sääntelyn voimaantuloon

Uusi sääntely vaikuttaa lähes kaikkiin rahoitusalan yhteisöihin ja useat alan toimijat ovatkin joutuneet investoimaan merkittävästi MiFID II -projekteihinsa. Joillakin yhteisöillä MiFID II mullistaa koko ansaintalogiikan.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

MiFID II -sääntely on laaja kokonaisuus, jossa monia tulkinnanvaraisia osa-alueita

Yksinkertaistettuna MiFID II:ssa on kyse sijoittajansuojan parantamisesta ja markkinoiden läpinäkyvyyden lisäämisestä. Nämä kaksi tekijää määrittävät sääntelyn hengen pähkinänkuoressa. Kuitenkin käytännössä MiFID II -sääntely on erittäin yksityiskohtaista ja monitahoista. Sääntelykokonaisuuden on arvioitu käsittävän jopa 74 000 sivua, josta muodostuukin erittäin haastava kokonaisuus hallittavaksi. Lisäksi sääntelyyn sisältyy monia tulkinnanvaraisia osa-alueita, minkä seurauksena sääntelyn implementointi käytäntöön tulee olemaan erittäin haastavaa.

Suomessa MiFID II -sääntelyä ei ole vielä implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön eikä Finanssivalvonta ole julkaissut tarkentavaa ohjeistusta kaikkiin sääntelyn yksityiskohtiin liittyen. Kirjoittamishetkellä eduskuntakäsittelyyn menevää hallituksen esitystä laeista ei ole vielä julkaistu kesäkuussa sulkeutuneen lausuntokierroksen jäljiltä.  Alan toimijat ovat olleet pitkälti EU-tason sääntelyn ja ESMA:n ohjeistusten varassa. 

Bloombergin mukaan yli puolessa EU-maista ei ole implementoitu direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöön. Poikkeuksena sääntöön on muun muassa Euroopan Uniosta pois hakeutuva Iso-Britannia, jonka valvova viranomainen (FCA) on julkaissut yli tuhat sivua MiFID II -sääntelyn tulkintoja käsittävän ohjeistuksen. KPMG:n Head of the Regulatory Centre of Excellence Julie Patterson kommentoi Financial Timesissa, että suuri määrä yhteisöistä ei tule olemaan valmiita tammikuun alussa.

Markkinakäytännöt vielä muovautumassa

Epävarmuus kansallisista tulkinnoista ja markkinakäytäntöjen asettautumisesta voivat aiheuttaa eriäviä tulkintoja sääntelyn harkinnanvaraisten osa-alueiden suhteen. 

Sijoitustutkimuksen käsittely ja siihen liittyvien kulujen veloittaminen ovat nousseet keskiöön keskusteluissa asiakkaidemme kanssa. Sijoitustutkimusta vastaanottavien yhteisöjen tulee tehdä valinta maksavatko he itse tutkimuksesta vai veloittavatko he tutkimuskulut asiakkailtaan, jotta sijoitustutkimusta ei tulkittaisi kannustimeksi. Sijoitustutkimuksen arvoketjun hahmottaminen ja kustannuksen allokointi asiakastasolle vaatii investointeja IT-järjestelmiin sekä muutoksia sisäisen laskennan prosesseihin.

Sijoitustutkimuksen kustannusten veloittaminen tulee vaihtelemaan riippuen tutkimuksen luonteesta, esimerkiksi osaketutkimusta tullaan todennäköisesti käsittelemään eri tavalla kuin makrotalouteen liittyvää sijoitustutkimusta. Suuria eroja tullee esille myös sijoitustutkimuksen hinnan määrityksessä. Mielenkiintoista tuleekin olemaan, kuinka paljon ja minkälaisesta sijoitustutkimuksesta asiakkaat ovat jatkossa valmiita maksamaan.

Toinen haastava osa-alue on sijoitustuotteiden myynnistä saatavat kannustimet. Riippumatonta sijoitusneuvontaa tai salkunhoitoa tarjoavan toimijan osalta kannustimien vastaanotto on jatkossa kiellettyä. Ei-riippumattoman toimijan on mahdollista vastaanottaa kannustimia kolmannelta osapuolelta tarjotessaan heidän sijoitustuotteita, jos se johtaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laadun lisäykseen. MiFID II -sääntelyn määritelmä palvelun laadun lisäyksestä on haastava, mikä onkin aiheuttanut kirjavia tulkintoja toimialalla.

Dokumentointi ja hyvin perusteltu päätösketju auttavat regulaatioriskin pienentämisessä

Markkinakäytäntöjen puuttuessa ja monien harkinnanvaraisten osa-alueiden vuoksi sääntelyn tulkintaan liittyvien päätösten kattava perustelu ja dokumentointi korostuvat. KPMG on tehnyt useita projekteja, joissa verrataan asiakkaiden liiketoimintamallia suhteessa sääntelyn vaatimuksiin. Lisäksi olemme auttaneet rahoitustoimialan yhteisöjä tunnistamaan Euroopassa yleistyneitä markkinakäytäntöjä ja tulkintoja päätöksenteon tueksi. Uusien prosessien muovautuessa myös kontrolliympäristön ajantasaisuuden arviointi tulee ajankohtaiseksi.

Lisätiedot

KPMG voi tukea MiFID II:een valmistautumisessa tarpeisiinne räätälöidyllä mallilla - ota yhteyttä!

 

Tuomas Ilveskoski

+358 20 760 3842

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö