close
Share with your friends

Norjalaisten yhtiöiden ulkomaisille omistajille maksamat osingot – uudet dokumentaatiovaatimukset voimaan 1.1.2018

Norjasta saatujen osinkojen dokumentaatiovaatimukset

Norjalaisten yhtiöiden ulkomaisille osakkeenomistajille maksamista osingoista pidätetään jatkossa 25 prosentin suuruinen lähdevero, ellei Norjan uusia dokumentaatiovaatimuksia alennetun lähdeverokannan soveltamiseksi täytetä. Dokumentaatiovaatimukset koskevat arvo-osuusjärjestelmässä olevista listatuista pörssiosakkeista saatuja osinkotuottoja sekä listaamattomien norjalaisten yhtiöiden maksamia osinkoja. Uusia dokumentaatiovaatimuksia sovelletaan 1.1.2018 alkaen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ulkomaisten yhteisöosakkaiden tulee jatkossa hakea Norjan veroviranomaisen päätös siitä, että osakkeenomistajan Norjasta saamiin osinkotuottoihin soveltuu joko verosopimuksen mukainen lähdeverokanta tai että osinkotulo on vapautettu lähdeverosta. Vaihtoehtoisesti voidaan esittää Norjan veroviranomaisen aiemmin antama lähdeveron palautuspäätös. Ulkomaisen yhtiön tulee esittää myös muuta dokumentaatiota, kuten yhtiön asuinvaltion antama kotipaikkatodistus. Ulkomaisten henkilöomistajien kohdalla kotipaikkatodistuksen esittämisen tulisi riittää dokumentaatiovaatimusten täyttämiseksi.

Arvo-osuusjärjestelmässä olevien julkisesti noteerattujen osakkeiden kohdalla ulkomaisen osakkeenomistajan tulee toimittaa Norjan vaatima dokumentaatio tilinhoitajalle (suorat omistukset). Hallintarekisteröidyissä osakkeissa dokumentaatio toimitetaan hallintarekisteriä hoitavalla säilyttäjäpankille. Jos tarvittavaa dokumentaatiota ei toimiteta, pidätetään osinkotulosta 25 prosentin suuruinen lähdevero, koska osingon maksajalla ei tällöin katsota olevan tietoa osingonsaajan identiteetistä tai verostatuksesta. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajana toimii ulkomainen säilyttäjäpankki, edellytetään ulkomaisen pankin hakevan Norjan verohallinnolta lupaa alemman lähdeverokannan soveltamiseksi.

Uusia dokumentointivaatimuksia sovelletaan myös niihin norjalaisiin yhtiöihin, joiden osakkeita ei ole rekisteröity arvo-osuusjärjestelmässä. Listaamattomista osakkeista saatuihin osinkotuottoihin voidaan soveltaa alempaa lähdeverokantaa tai vapauttaa osingot lähdeverosta vain, jos ulkomainen osakkeenomistaja on toimittanut osingon maksajayhtiölle saman dokumentaation mitä vaaditaan julkisesti noteerattujen osakkeiden kohdalla.

Uudet dokumentaatiovaatimukset koskevat kaikkia norjalaisiin pörssiosakkeisiin joko suoraan tai hallintarekisterin kautta sijoittaneita suomalaisia yhtiö- tai henkilöosakkaita sekä niitä yhtiötä, jotka saavat osinkotuottoja norjalaisista tytäryhtiöistään. Koska konserniyhtiöiden välillä maksetut osingot on vapautettu lähdeverosta jo suoraan verosopimuksen nojalla, voidaan dokumentaatiovaatimuksia pitää tältä osin verosopimuksen syrjintäkiellon ja EU/ETA-oikeuden vastaisina. Jos yhtiö haluaa kuitenkin varmistua siitä, ettei lähdeveroa pidätetä, on vaaditun dokumentaation toimittaminen suositeltavaa. Jos uusia dokumentaatiovaatimuksia ei pystytä täyttämään, Norjan pidättämä 25 prosentin suuruinen lähdevero voidaan hakea takaisin Norjan veroviranomaisille tehtävällä lähdeveron palautushakemuksella.

 

Lisätiedot

Kristiina Äimä, +358 20 760 3698

Anna Tallgren, +358 20 760 3663

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö