Rakennusala taistelee toimintansa kehittämiseksi | KPMG | FI
close
Share with your friends

Rakennusala taistelee toimintansa kehittämiseksi

Rakennusala taistelee toimintansa kehittämiseksi

KPMG:n vuoden 2017 kansainvälistä Global Construction -tutkimusta varten haastateltiin yli 200 rakennusalan ylempää johtajaa heidän näkemyksistään toimialan nykytilanteesta ja tulevaisuuden haasteista. Esille nousi huoli projektien pysymisestä aikataulussa ja kustannusten pysymisessä budjetin mukaisina. Tutkimuksessa tunnistettiin kolme perinteistä tekijää, jotka takaavat projektien onnistumisen: hallinto, ihmiset ja teknologia.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Toimintatapojen uudistuttava

Rakennusliikkeiden uuden sukupolven työntekijät eivät välttämättä hyväksy toimintamalleja, joilla projekteja on perinteisesti johdettu. Useat tutkimukseen vastanneista johtajista totesivat, että nuoremmat työntekijät kokevat monet säännöt toimintaa liikaa rajoittavaksi. Tutkimuksen mukaan ainoastaan 40 prosentilla tutkimuksen yrityksistä on käytössä joustavia kontrolleja, jotka edistävät haluttua toimintaa, mutta eivät sanele toimintatapaa.

— Tutkimustulokset kertovat osaltaan siitä, että vanhat toimintatavat ja työvälineet eivät pysty vastaamaan uusiin haasteisiin. Hankkeet ovat hyvin monimutkaisia, mukana on yhä useampia osapuolia ja eri-ikäisiä asiantuntijoita, toteaa Markku Sohlman, joka vastaa Suomen KPMG Suomen kiinteistöt ja rakentaminen -toimialasta. 

Kilpailukykyyn tukea digitalisaatiosta

Tutkimus osoitti, että toimialalla ollaan erittäin innostuneita teknologian mahdollisuuksista, mutta kuitenkin hieman epäileväisiä, mistä investoinnista saadaan paras hyöty. Vastaajista 93 prosenttia näki, että teknologia muuttaa merkittävästi heidän liiketoimintaansa. Kuitenkin ainoastaan 5 prosenttia vastaajista piti organisaatiotaan teknologisena edelläkävijänä. Lisäksi alle 10 prosentissa organisaatioista käytettiin säännöllisesti mobiiliteknologian uusimpia sovellutuksia, kehittynyttä data-analytiikkaa tai robotiikkaa.

— Automaatiolla on merkittävä rooli tulevaisuuden tuottavuuden lisäämisessä. Investoinnit teknologiaan olisikin nähtävä enemmän liiketoiminnan uudistajana kuin nykyisen liiketoiminnan tehostajana. Kehittämisen keskeisiä haasteita usein ovat organisaation ketteryyden ja osaamisen puute digitalisoinnin kehittämisessä sekä saavutettavien hyötyjen mittaamisessa, kommentoi Markku Sohlman.

 

Lue tutkimuksesta lisää kansainvälisiltä sivuiltamme.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä