IFRS 15 - käyttöönoton vinkit

IFRS 15 - käyttöönoton vinkit

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönotto ei ole kertaharjoitus. Onko käyttöönoton dokumentointi ja standardin periaatteiden jalkautus organisaatiossasi riittävällä tasolla?

1000

Vaikka merkittäviä vaikutuksia ei aiheutuisi, on käyttöönotto dokumentoitava ja standardin uudet periaatteet on jalkautettava toimintaan. Lue vinkkimme IFRS 15 -standardin käyttöönottoon. 

Onko yhtiöllä IFRS 15:n käyttöönottosuunnitelma?

Käyttöönottosuunnitelmassa on tyypillisesti seuraavat vaiheet:

  1. Arviointivaihe sisältää uusien tuloutusperiaatteiden ymmärtämisen, sopimusten analysoinnin, mahdollisten erojen tunnistamisen ja liitetietovaatimusten kartoittamisen. Lisäksi analysoidaan IT-ympäristöön sekä prosesseihin ja kontrolleihin tarvittavat muutokset.
  2. Määrittelyvaiheessa valitaan laatimisperiaatteet ja siirtymävaihtoehto, ratkaistaan käytännön apukeinojen soveltaminen, dokumentoidaan mahdolliset harkintaa vaativat ratkaisut ja monimutkaiset tapaukset sekä tehdään päätökset tarvittavista IT-järjestelmämuutoksista.
  3. Käyttöönottovaiheessa muutokset otetaan käyttöön IT-järjestelmissä, prosesseissa ja kontrolleissa, tarvittavat laskentamallit kehitetään ja määritetään niiden tarvitsemien tietojen hankintatavat.
  4. Valmistumisvaiheessa tehdään tarvittavat tarkistukset IT-järjestelmissä, prosesseissa ja kontrolleissa, lasketaan lopulliset oikaisut ja määritetään liitetiedot.

Millaiset liitetiedot tulevan standardin käyttöönotosta annetaan vuoden 2017 tilinpäätöksessä?

Uusien tuloutusperiaatteiden aiheuttamat muutokset ovat sijoittajille merkityksellistä tietoa. Jo osavuosikatsauksessa, mutta ainakin vuoden 2017 tilinpäätöksessä tulee antaa tiedot uuden standardin käyttöönotosta - sanallisen kuvauksen lisäksi tulee antaa myös määrällistä tietoa.

Osana tilinpäätöstä annettavat tiedot tulee myös tilintarkastajan tarkastaa. Mikäli IFRS 15 aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia, on syytä harkita, onko sijoittajille tarpeen kommunikoida asiaa myös tilinpäätöksen ulkopuolella. 

Jos siirtymä tehdään vertailuvuotta oikaisemalla, voi myös vertailuvuotta koskevien kvartaali- tai puolivuotistietojen julkaiseminen erikseen olla aiheellista.

IFRS 15 ei ole kertaharjoitus

Uuden standardin käyttöönotto mielletään joskus kertaprojektiksi. Uudet tuloutusperiaatteet on kuitenkin otettava prosesseihin pysyvästi mukaan.

Myynti on yhtiön tulevaisuudelle ratkaiseva elementti, joten uusia ideoita ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Onkin tärkeää, että myynnistä vastaavilla henkilöillä on ymmärrys siitä, millaiset elementit asiakassopimuksissa voisivat vaikuttaa myynnin tuloutukseen.

Mahdolliset uudet sopimusmallit kannattaa myös käydä läpi ennen niiden käyttöönottoa.

Standardin soveltaminen käytäntöön ei ole kaikissa tapauksissa helppoa. Projektien edetessä uusia, vaikeitakin kysymyksiä nousee jatkuvasti esiin. Näiden osalta on tärkeää seurata standardin käytännön soveltamista, mahdollista jatkokehitystä tai lisäohjeistuksia.

Onko käyttöönotto resursoitu riittävästi?

Käyttöönottosuunnitelman luomisen yhteydessä on tärkeää miettiä myös aikataulutusta ja resursointia.

  • Selviydytäänkö omin voimin vai tarvitaanko apuna ulkopuolista asiantuntijaa? 
  • Miten IT-muutosten toteuttaminen onnistuu?
  • Onko tilintarkastukseen varattu tarpeeksi aikaa?

 

Autamme mielellämme kaikissa IFRS 15 -standardiin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä!

Lisätiedot

Margit Tuomala

IFRS-asiantuntija

+358 20 760 3553

Kirjoitus on ilmestynyt ensimmäisen kerran 22.8.2017 Suomen Tilintarkastajien Talouden asiantuntijat blogissa

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö