close
Share with your friends

EUT tarkensi maahantuontiin liittyvien palveluiden arvonlisäverovapautusta

Maahantuontiin liittyvien palveluiden arvonlisäverotus

Tavaran maahantuontiin liittyvät palvelut on vapautettu arvonlisäverosta arvonlisäverodirektiivin (112/2006/EY) perusteella siinä tapauksessa, jos näiden palveluiden arvo on sisällytettävä tavaran maahantuonnin veron perusteeseen. Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on 4.10.2017 antanut tuomion, jonka mukaan palvelun myynti on tällöin arvonlisäverosta vapaa silloinkin, kun tavaran tuonti on vapautettu verosta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

EUT: vapautuksen soveltamiselta ei voi edellyttää maahantuonnin veron tosiasiallista suoritusta

Tuomiossa C-273/16 (Federal Express Europe Inc.) oli kyse siitä, oliko Italian kansallinen lainsäädäntö direktiivin mukainen siltä osin, kun Italian lainsäädäntö edellytti tavaran maahantuontiin liittyvien kuljetus- ym. palveluiden myynnin arvonlisäverosta vapauttamiseksi sitä, että näistä palveluista myös tosiasiassa maksettiin arvonlisävero tullissa maahantuonnin yhteydessä.

EUT katsoi, että Italian säännöstö oli direktiivin vastainen siltä osin kun maahantuontiin liitännäisten palveluiden verottomuuden edellytykseksi asetettiin myös tuonnin veron tosiasiallinen tilittäminen tullille. Näin ollen on mahdollista, että maahantuontiin liittyvistä palveluista ei kanneta ollenkaan arvonlisäveroa esimerkiksi siinä tapauksessa, jos maahantuotavan tavaran arvo on niin pieni, että maahantuonti on vapautettu verosta vähäarvoisia tavaroita koskevan vapautuksen perusteella.

Merkitys yrityksille

Tiedossamme on Verohallinnon kannanottoja, joissa maahantuontiin liittyviä (jakelu- ym.) palveluita on Suomessa pidetty arvonlisäverollisina palveluina sillä perusteella, että itse tavaroiden maahantuonti on ollut verotonta vähäarvoisten tavaroiden maahantuontia koskevan vapautuksen perusteella (Suomessa tavaroiden maahantuonnista ei kanneta veroa, jos tavaroiden kokonaisarvo jää alle 22 euron pl. muun muassa tupakka- ja alkoholituotteet).

EUT:n ratkaisun jälkeen on kuitenkin selvää myös Suomessa, että sillä, kannetaanko tavaran maahantuonnista tosiasiallisesti veroa, ei ole merkitystä tavaran maahantuontia koskevan palvelun verottomuuden soveltamiseen. Tavaran verottomaan maahantuontiin liittyvän palvelun verottomuuteen riittää se, että palvelun arvo on arvonlisäverolain 91 §:n mukaan sisällytetty maahantuonnin veron perusteeseen. Suositammekin, että tavaran maahantuontiin liittyviä kuljetus- ja muita vastaavia palveluja tarjoavat yritykset tarkistavat noudattamansa laskutuskäytännöt tältä osin. Toisaalta ratkaisu antaa yrityksille, jotka ovat vastaanottaneet verollisia laskuja tavaroiden maahantuontiin liitännäisistä palveluista, mahdollisuuden vaatia verottomia laskuja ko. palveluista myös takautuvasti, jos veroa ei ole voitu vähentää kokonaan.

 

Lisätietoja

Mika Kallio, p. +358 20 760 3375

Lassi Ahopelto, p. +358 20 760 3631

Andreas Johansson, p. +358 20 760 3265

etunimi.sukunimi@kpmg.fi 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö