close
Share with your friends

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi verovelvollisen valitseman liiketoimintamallin

KHO hyväksyi verovelvollisen liiketoimintamallin

KPMG avusti asiakastaan valituksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tapauksessa KHO 2017:145, jossa oli kyse suomalaisen konsernin ERP-projektia varten perustetulle yhtiölle valitun liiketoimintamallin ja palveluveloitusten markkinaehtoisuudesta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KHO 2017:145

Verovelvollisen palveluliiketoiminta

ERP-projektia varten perustettu yhtiö tarjosi ulkopuoliselta järjestelmätoimittajalta lisensoitua ERP-järjestelmää pilvipalveluna konserniyhtiöiden käyttöön ja laskutti palvelusta palvelumaksua sitä mukaa kun konserniyhtiöt ottivat palvelun käyttöönsä. Yhtiölle ERP-hankkeesta kertyneet kulut oli vähennetty tuloslaskelmalla tai menojen jaksotussääntöjen perusteella aktivoitu taseeseen. Kuluista merkittävä määrä syntyi järjestelmän perustamis- ja kehittämisvaiheessa. Järjestelmä otettiin konsernissa vaiheittain käyttöön, ja palveluveloitukset konserniyhtiöiltä alkoivat sitä mukaa, kun palvelun käyttöönottanut yhtiö on saanut palvelun käyttöönsä.

Verohallinnon näkemyksen mukaan kyseessä oli kustannustenjakojärjestelmä

Konserniverokeskus oli riitauttanut järjestelyn ja katsonut, että yhtiön olisi tullut veloittaa palvelun (ERP-järjestelmän) kehittämisestä aiheutuneet kulut hankkeeseen osallistuvilta konserniyhtiöiltä sitä mukaa kun ne olivat syntyneet, eli tapauksessa olisi ollut kyse kustannustenjakojärjestelmästä eikä palveluliiketoiminnasta.

VML 31 § ei oikeuta sivuuttamaan liiketoimintamallia

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi verovelvollisen valitseman liiketoimintamallin ja katsoi sen olevan markkinaehtoinen. Tapaus vahvisti korkeimman hallinto-oikeuden liiketoimen uudelleenluonnehdintaa koskevassa päätöksessä KHO 2014:119 esittämää tulkintaa, jossa sopimusten ja todellisen toiminnan vastatessa riidattomasti toisiaan verotusmenettelylain 31 §:n säännös oikeuttaa ainoastaan suorituksen ja vastasuorituksen välisen vastikkeen markkinaehtoisuuden tarkastelun. Sen sijaan lainkohta ei mahdollista liiketoimintamallin sivuuttamista tilanteessa, jossa todellinen toiminta vastaa sopimusten sisältöä.

 

Lisätietoja

Sanna Laaksonen p. +358 20 760 3417

Eric Sandelin p. +358 20 760 3693

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö