Digitaalinen työvoima mukaan talousrikollisuuden torjuntaan

Digitaalinen työvoima talousrikollisuuden torjuntaan

Järjestimme viime viikon torstaina aamukahvit finanssialan ammattilaisille talousrikollisuuden torjunnan teemasta. Muuttuva sääntely, kuten heinäkuussa voimaan astunut uusi rahanpesulaki, haastaa finanssialan yhtiöitä toimimaan valvovan viranomaisen tiukentuneiden vaatimusten mukaisesti.

1000
Christian Liljeström

Advisory Partner

KPMG Suomi

Sähköposti

Rahanpesulainsäädäntö haastaa pankkeja

Finanssialan johtava asiantuntija Mika Linna käsitteli puheenvuorossaan uutta rahanpesulakia, sen mukanaan tuomia muutoksia sekä lakia ohjaavaa rahanpesudirektiiviä. Rahanpesulaki asettaa pankeille vaatimukset mm. tuntea asiakkaansa (”KYC”), heidän varojensa ja varallisuutensa alkuperän sekä paljastaa epäilyttäviä tapahtumia esimerkiksi liike- ja tilitapahtumien suhteen. 

Muuttuva sääntely haastaa pankkeja monella tavalla ja uuden lain myötä erityisesti valvottavakohtaisen asiakkaan riskiarviointikehikon laatiminen tulee aiheuttamaan pankeille merkittäviä käytännön haasteita. Tietojenvaihdon ja -saannin rajoitukset eivät helpota tehtävää, sillä uuden rahanpesulainsäädännön vaatimusten noudattaminen samanaikaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa tekee tilanteesta vielä monimutkaisemman.  

Pankit tarvitsevat kustannustehokasta ja ennakoivaa compliance-ohjelmaa

Aamun toinen puheenvuoro vastasi talousrikollisuuden torjunnan compliance-kehikon implementoinnin haasteisiin. KPMG:n riskienhallinnan ja finanssialan sääntelyn asiantuntija Henri Littunen kertoi tukeneensa kansainvälisiä finanssialan yhtiöitä useissa projekteissa, joiden tavoitteena on ollut tehostaa asiakkaan manuaalisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen (”AML”) prosesseja.

Erityisesti pohjoismaisten finanssialan toimijoiden lähestymistapa rahanpesulainsäädännön velvoitteiden noudattamiseen on yleisesti reaktiivista, jolloin yhtiöt keskittyvät tulipalojen sammuttamiseen yksittäisillä talousrikollisuuden torjunnan osa-alueilla kokonaisvaltaisen, ennakoivan, lähestymistavan sijaan.

— Reaktiivinen lähestymistapa sääntelyn noudattamiseen on johtanut siihen, että pankkien investoinnit hukkuvat lyhyen tähtäimen tavoitteiden täyttämiseen, eivätkä resurssit riitä kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan compliance-kehikon kehittämiseen. 

— Finanssialan toimijoilla, jotka kykenevät hallitsemaan talousrikollisuuden torjunnan compliance-ohjelmansa kilpailijoitaan joustavammin, tehokkaammin ja halvemmalla, on ainutlaatuinen mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua muihin toimijoihin nähden, Littunen jatkaa.

Useammat kansainväliset pankit ovat reagoineet muutospaineisiin yhdistämällä olemassa olevat AML-, sanktio-, väärinkäytös-, lahjonta- ja korruptio- compliance-ohjelmansa yhden sateenvarjon alle talousrikollisuuden torjunnan compliance-kokonaisuudeksi. 

Digitaalinen työvoima mukaan compliance-työhön

KPMG Nordicin Newtech-palveluista vastaava Partner Bent Dalager avasi puheenvuorossaan digitaalisen työvoiman hyödyntämisen mahdollisuuksia rahanpesulakiin liittyvän sääntelyn noudattamisessa. Digitaalinen työvoima itsessään on älykäs ratkaisu, joka yhdistää prosessien automaation ja inhimilliseen päättelyyn kykeneviä kognitiivisia teknologioita. Dalager otti esimerkeissään esille koneoppimiseen, prosessiautomaatioon (RPA) sekä kognitiivisiin teknologioihin perustuvat sovellukset, joita KPMG on implementoinut käytännön AML- ja KYC-prosesseihin yhteistyössä pohjoismaisten pankkien kanssa.

Rahanpesuun liittyvän sääntelyn hallinnassa digitaalinen työvoima voi vähentää virheitä, tehdä työn nopeammin ja kustannustehokkaammin sekä parantaa asiakaskokemusta. Sääntelyn hallinnassa on useita manuaalista työtä vaativia prosesseja, joita voi automatisoida, kuten asiakkaan tuntemistietojen päivittäminen, transaktioiden seulonta, poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistaminen, FATCA-raportointiin liittyvät vaatimukset sekä asiakaskannan seulonta sanktiolistoja vasten. Koneoppimista puolestaan voi soveltaa asiakkaan henkilöllisyyden varmentamisessa sekä asiakkaan tuntemistietojen päivittämisessä esimerkiksi asiakkaan tulojen ja varojen lähteen osalta.

Lisätiedot

Henri Littunen

+358 20 7603 199

Christian Liljeström

+358207603832

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö