Lähetettyjä työntekijöitä koskeva ilmoitusvelvollisuus | KPMG | FI
close
Share with your friends

Uusi lähetettyjä työntekijöitä koskeva ilmoitusvelvollisuus tulossa voimaan

Lähetettyjä työntekijöitä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan 1.9.2017.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen on tehtävä Suomen työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ilmoitus Suomeen lähetettävistä työntekijöistä ennen työnteon aloittamista. Ilmoitus tehdään työsuojelu.fi-sivustolla olevalla sähköisellä lomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös yksityiselle palveluntarjoajalle, kuten tilaajavastuu.fi-palvelussa, josta tiedot toimitetaan työsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus lähettämisestä on tehtävä, kun työntekijöiden lähettäminen perustuu 18.6.2016 jälkeen tehtyyn sopimukseen ja lähetetyn työntekijän työ alkaa 1.9.2017 jälkeen. Ilmoitus on tilaaja- ja työpaikkakohtainen, eli jos työtä tehdään useassa kohteessa tai usealle eri tilaajalle, kustakin tehdään oma ennakkoilmoituksensa. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijöitä lähetetään Suomeen yritysryhmän sisäisellä siirrolla enintään viideksi (5) työpäiväksi, paitsi rakennusalalla, jossa ilmoitus on myös näissä tapauksissa aina tehtävä. Jos annetut tiedot muuttuvat olennaisesti, täydennysilmoitus on tehtävä välittömästi ennen työnteon jatkamista. Muutos on olennainen esimerkiksi, kun edustaja, työntekopaikka, sopimuskumppani tai työntekijämäärä muuttuu.

Jos työntekijöitä lähettävä yritys laiminlyö tai tekee puutteellisesti ennakkoilmoituksen tai täydennysilmoituksen, työsuojeluviranomainen voi määrätä yrityksen maksettavaksi laiminlyöntimaksun, jonka suuruus on 1 000-10 000 euroa riippuen laiminlyönnin laadusta, laajuudesta ja toistuvuudesta.

KPMG voi avustaa lähetettyjä työntekijöitä koskevan ilmoituksen tekemisessä ja antaa tarkempia ohjeita ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä.

Lisätiedot:

Johanna Uusitalo, +358 20 7603 826

Aki Laitinen, +358 20 7603 590

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä