close
Share with your friends

Trusted Analytics tuottaa dataa, johon voi luottaa

Trusted Analytics

Päätöksenteko yrityksissä ja yhteiskunnassa tulee perustumaan yhä enemmän dataan, algoritmeihin, analytiikkaan ja automaatioon. Kaikki tämä edellyttää luottamusta siihen, että kaikki toimii niin kuin pitääkin ja yrityksen tuottama tieto on niin laadullisesti kun moraalisestikin oikeaa.

Jan Nyström

Director, Head of Data & Analytics

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Luottamus ei ole kuitenkaan selviö. KPMG Internationalin 2017 Global CEO Outlook -tutkimusraportin mukaan lähes 1300 haastatelluista suuryritysten toimitusjohtajista

— 56 % on huolissaan datan laadusta, jonka perusteella päätöksiä tehdään

— 36 % kertoi, ettei dataan perustuva päätöksenteko onnistu, ellei heidän organisaationsa investoi merkittävästi datan laatuun

— 45 % uskoo, että laadukkaan asiakasdatan puuttumisen takia he eivät pysty muodostamaan tarpeeksi syvällistä käsitystä asiakkaista

Jos toimitusjohtajat eivät itsekään luota dataansa, niin miten he voivat saada sidosryhmänsä luottamaan dataan? Entä kuinka hyvin yritykset tuntevat asiakkaidensa tarpeet?

Disruptiot edellyttävät nopeita strategisia päätöksiä

CEO Outlookin mukaan yritysjohtajat hakevat nyt disruptiivisia ratkaisuja yritystensä kasvuun, jotka muuttavat merkittävästi liiketoiminnan suuntaa. Data ja analytiikka on niissä keskeisessä roolissa:

— 48 % toimitusjohtajista odottaa merkittävää teknologiainnovaatiosta johtuvaa disruptiota toimialallaan kolmen vuoden kuluessa

— 38 % aikoo investoida merkittävästi dataan ja analytiikkaan seuraavan kolmen vuoden aikana

— 35 % investoi merkittävästi digitaaliseen infrastruktuuriin

— 70 % uskoo näiden investointien parantavan kannattavuutta

— 59 % odottaa uusiin teknologioihin investoimisen helpottavan liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan mallin muutosta

Yritysjohtajat, jotka oppivat luottamaan dataansa, voivat nopeuttaa päätöksentekoaan ja tehdä tehokkaampia ja tarkempia päätöksiä. Datan ja analytiikan hyödyntäminen voi olla monelle yritykselle kultakaivos, mutta luottamuksen rakentaminen dataan ja algoritmeihin vaatii investointeja teknologioihin ja toimintamalleihin, joilla voidaan parantaa yrityksen tuottaman datan laatua ja luotettavuutta.

Kuinka tehdä datasta luotettavaa?

KPMG:n lanseeraama ’Trusted Analytics’ tarkoittaa toimintamalleja ja prosesseja, joiden avulla voidaan tuottaa dataa ja informaatiota, johon voi luottaa. Luottamuksen rakentaminen perustuu neljään tukipilariin: 

Laatu Laadun osalta on varmistettava, että sekä data että datan analysointiprosessit vastaavat laatustandardeja, jotka sopivat tiedon käyttökohteen kontekstiin.

Tehokkuus Tehokkuudessa on kyse reaalimaailman käytettävyydestä: mallien ja algoritmien tuotokset toimivat suunnitellulla tavalla ja tuottavat arvoa organisaatiolle.

Luottamuksellisuus (Integrity) Datan ja analytiikan luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että analytiikkaa ja sen tuottamia tuloksia käytetään läpinäkyvästi ja hyväksyttävällä tavalla noudattaen lakia ja eettisiä normeja.

Hallinnoitavuus Hallinnoitavuus tarkoittaa analyyttisen tekemisen optimointia pitkällä aikavälillä muutosten ja haasteiden edessä. Tämän luottamuksen pilarin epäonnistuminen heikentää kaikkia kolmea edellistä.

Haluatko parantaa datan laatua ja luotettavuutta?

Tuemme asiakkaitamme luotettavan data- ja analytiikkakoneiston rakentamisessa. Työskentelemme liiketoimintalähtöisesti ja luottamuksellisesti. D&A -asiantuntijamme voivat auttaa yrityksesi kasvuun, riskeihin ja kustannuksiin liittyvissä asioissa.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö