close
Share with your friends

Still searching for a better customer experience

Customer experience

Tutkimus kuluttajien kokemuksista teleyritysten asiakaspalvelusta näyttää suuntaviivat monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämiseen.

Yhteyshenkilöt

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Yhä verkottuneemmaksi käyvässä maailmassa kuluttajat odottavat saavansa yhdenmukaista ja laadukasta palvelua myyntikanavasta riippumatta, ja parhaimmillaan asiakkaan saama palvelu onkin täysin saumatonta.

Still searching for a better customer experience -julkaisussa selvitetään mobiilioperaattoreiden asiakaspalvelun parhaita käytäntöjä ja trendejä. Raportti pohjautuu KPMG:n laajaan tutkimukseen, jossa mysteerishoppaajat saivat tehtäväkseen arvioida 124 operaattorin niin myymälöissä, verkko- ja mobiilipalveluissa kuin puhelinpalvelukeskuksissa tapahtuvan asiakaspalvelun laatua 29 maassa.

Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa, miten yritykset vastaavat asiakkaiden yhä kasvaviin odotuksiin. Millaiset innovaatiot, trendit ja käytännöt toimivat parhaiten yli myyntikanavien? Miten hyvin eri kanavien kautta asiakkaalle voidaan tarjota täydentäviä tuotteita/palveluja ja näin tuottaa lisämyyntiä? Miten yritys voi kehittää asiakaspalveluaan ja parantaa asiakaskokemusta läpi koko palveluketjun?

Tutkimuksen tuloksista voivat hyötyä myös muut kuluttajatuotteita ja -palveluja tarjoavat yritykset, kuten vaikkapa vähittäiskauppa sekä pankki- ja rahoitusala, jotka niin ikään kohtaavat asiakkaitaan kaikissa digiajan mahdollistamissa palvelukanavissa. 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö