close
Share with your friends

Luottamuksensuojaa myönnettiin Verohallinnon aktiivisen verotuspäätöksen perusteella

Luottamuksensuojaa aktiivisella verotuspäätöksellä

Verotus- ja oikeuskäytäntö oli ollut veroilmoituksia annettaessa verovelvollisen tieten epäselvää ja vaihtelevaa. Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussa KHO 2017:116, että luottamuksensuoja esti verotuksen oikaisun verovelvollisen vahingoksi, kun verovelvollinen jättäessään tuloja ilmoittamatta toimi säännönmukaisessa verotuksessa aiempana verovuonna tehdyn aktiivisen verotuspäätöksen mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Linkki ratkaisuun KHO 2017: 116

Verovelvollinen toimi Verohallinnon käytännön mukaan

Verovelvollinen oli kahtena vuotena ilmoittanut sukurahastolta opintojaan varten saamansa apurahat veronalaisina tuloina. Verohallinto oli kuitenkin poikennut veroilmoituksesta sukurahaston antamien vuosi-ilmoitustietojen perusteella ja käsitellyt apurahat verovapaina. Tämän jälkeen verovelvollinen oli jättänyt apurahat vuosina 2011 ja 2012 ilmoittamatta.

Uusi oikeuskäytäntö apurahan veronalaisuudesta

KHO antoi myöhemmin ratkaisun KHO 2013:156, jonka mukaan kyseiseltä rahastolta saadut apurahat olivat toiselle henkilölle veronalaista ansiotuloa. Tämän johdosta veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö vaati verotuksen oikaisulautakunnalta ja sittemmin hallinto-oikeudelta verovelvollisen vuosien 2011 ja 2012 verotusta oikaistavaksi siten, että sukurahaston myöntämät apurahat katsottaisiin hänen veronalaiseksi ansiotuloksi. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen katsoen, että apurahat ovat veronalaista tuloa eikä luottamuksensuojan myöntämiselle ole perusteita.

Objektiivisesti tulkinnanvarainen tai epäselvä asia veroilmoitusta annettaessa ja verovelvollisen vilpitön mieli

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asia on ollut objektiivisesti arvioiden tulkinnanvarainen tai epäselvä vuosien 2011 ja 2012 veroilmoituksia annettaessa, sillä kyseisen sukurahaston maksamien apurahojen verokohtelu oli tullut ratkaistuksi vasta päätöksellä KHO 2013:156.

Koska mainittujen apurahojen verokohtelua oli pidettävä tulkinnanvaraisena vielä silloin, kun verovelvollinen oli jättänyt vuosien 2011 ja 2012 veroilmoitukset, ja koska hänen oli katsottava toimineen vilpittömässä mielessä Verohallinnon noudattaman käytännön (ts. vuosia 2009 ja 2010 koskien verotuspäätösten) mukaisesti jättäessään apurahat ilmoittamatta, henkilölle oli myönnettävä asiassa luottamuksensuojaa. Tähän ei vaikuttanut se, että verovelvollinen oli tiennyt asian tulkinnallisuudesta. Luottamuksensuojan antamista ei myöskään estänyt se, että Verohallinnolla ei ollut edes mahdollisuutta tutkia asiaa tehdessään vuosia 2009 ja 2010 koskevan verotuspäätöksen, jonka mukaan se piti apurahoja verovapaina. Luottamuksensuojan syntymisen edellytyksiä arvioitiin näin verovelvollisen näkökulmasta.

Lisätietoja:

Hanna Höglund

020 760 3278

Antti Leppänen

020 760 3247

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö