close
Share with your friends

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiantuntijakulujen käsittelystä yritysjärjestelytilanteessa

Asiantuntijakulujen käsittely yritysjärjestelyssä

Yritysjärjestelyihin liittyviä asiantuntijakuluja ei tullut aktivoida järjestelyissä syntyneen yhteisyrityksen osakkeiden hankintamenoon, vaan ne saatiin vähentää verovelvollisen vuosikuluna.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreessa vuosikirjaratkaisussa 2017:127 oli kyse siitä, saiko verovelvollinen vähentää yritysjärjestelyihin liittyvät asiantuntijapalkkiot liikkeen uudelleen järjestämiseen liittyvinä vuosikuluina vai tuliko kulut lukea osaksi järjestelyissä syntyneen yhteisyrityksen osakkeiden hankintamenoa. Verovelvollinen omisti liiketoimintasiirron ja osakevaihdon avulla eriytetyn yhteisyrityksen osakekannasta 49,9 % ja äänivallasta 51,1 % eli säilytti määräysvaltansa järjestelyjen kohteena olleessa liiketoiminnassa. KPMG avusti verovelvollista valituksessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  

Toisin kuin hallinto-oikeus ja verotuksen oikaisulautakunta, korkein hallinto-oikeus piti asiantuntijakuluja vuosikuluna, joka voitiin vähentää suoritusperiaatteen mukaisesti verotuksessa. Kulut liittyivät yhtiön toiminnan strategiseen suunnitteluun ja sitä seuranneeseen konsernin rakenteelliseen muokkaamiseen. Järjestelyissä verovelvollinen ei hankkinut uutta liikeomaisuutta kaupalla tai siihen verrattavalla muulla toimenpiteellä. Lisäksi järjestelyissä käytettiin yritysjärjestelydirektiivissä ja elinkeinoverolaissa tarkoitettuja veroneutraaleja yritysjärjestelymekanismeja. Tällaisessa tilanteessa järjestelyihin liittyviä asiantuntijakuluja ei voitu pitää yhteisyrityksen hankintamenoon aktivoitavina kuluina. Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi veronkorotuksineen oli siten kumottava.

Ratkaisu osoittaa, että elinkeinoverolain yritysjärjestelymekanismeilla toteutettuihin yritysjärjestelyihin liittyvät asiantuntijakulut on mahdollista vähentää vuosikuluna silloin, kun kulut liittyvät järjestelyihin kokonaisuutena. Näin on riippumatta siitä, syntyykö osana yritysjärjestelyjä kokonaan uusi yhtiö. Yritysjärjestelytilanne eroaa siis tilanteesta, jossa asiantuntijakulut liittyvät suoraan ja itsenäisesti täysin uuden yhtiön perustamiseen tai yhtiön osakkeiden hankintaan.

KPMG avustaa myös muita verovelvollisia vastaavanlaisissa tilanteissa. Annamme mielellämme lisätietoja.

 

Lisätiedot:

Jussi Järvinen, p. 020 760 3077

Tero Lehmusvaara, p. 020 760 3082

Aki Kokko, p. 020 760 3803

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö