Viesti tehokkaasti sijoittajille arvonluonnista | KPMG | FI
close
Share with your friends

Viesti tehokkaasti sijoittajille yrityksesi arvonluonnista

Viesti tehokkaasti sijoittajille arvonluonnista

Moni yritys pohtii juuri nyt, kuinka yhdistää taloudellinen tieto ja muu kuin taloudellinen tieto, kun raportoidaan yrityksen sidosryhmilleen luomasta arvosta. Integroidun raportoinnin viitekehys tukee tässä kehitystyössä erinomaisesti.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Paine yritysten raportoinnin kehittämiselle entistä strategisemmaksi, arvonluontikeskeisemmäksi ja tulevaisuuteen katsovammaksi kasvaa. Sidosryhmistä erityisesti sijoittajat ja kuluttajat toivovat yrityksiltä liiketoiminnan kannalta nykyistä relevantimpaa muuta kuin taloudellista tietoa päätöksentekonsa tueksi, kuten tietoa yrityksen liiketoimintaeettisistä periaatteista, ympäristöriskien hallinnasta ja prosesseista työoikeuksien noudattamiseksi. Yritysjohdolta odotetaan selkeää sitoutumista kestävään kehitykseen. Sidosryhmille ei enää riitä esimerkiksi vain yleisen tason vastuullisuussitoumusten ja -tavoitteiden kuvailu.

Integroitu raportointi vastaa sidosryhmien tarpeisiin viestimällä kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin organisaation toiminnan arvonluonnista. International Integrated Reporting Council (IIRC) lanseerasi integroidun raportoinnin viitekehyksen joulukuussa 2013 ja sitä soveltaa maailmanlaajuisesti jo yli 1000 yritystä.

Integroidun raportoinnin viitekehyksen keskeisiä periaatteita ovat muuan muassa strateginen fokus, raportoitavan tiedon olennaisuus arvonluonnin näkökulmasta ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Integroidun raportin tulisi siis kuvata asioita, jotka merkittävästi vaikuttavat yrityksen kykyyn luoda arvoa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ja kuinka yrityksen strategia mahdollistaa arvonluontikyvyn. Sen keskeisimpiä sisältöelementtejä puolestaan ovat toimintaympäristö, riskit, mahdollisuudet ja saavutukset. 

Seuraava integroidun raportoinnin koulutus tulossa kesäkuussa

KPMG järjesti IIRC:n virallisena koulutuskumppanina ensimmäisen asiakkaillemme suunnatun integroidun raportoinnin perehdytyskoulutuksen maaliskuussa KPMG-talossa Helsingissä. Koulutuksen saaman positiivisen palautteen ja kasvavan kysynnän vuoksi järjestämme vastaavan integroidun raportoinnin perehdytyskoulutuksen tiistaina 13.6.2017 klo 8.30—12.00 sekä jatkokoulutuksen syksyllä 2017. 

Perehdytyskoulutuksessa osallistujat saavat kattavan tietopaketin integroidun raportoinnin perusteista, jotka auttavat ymmärtämään integroitua raportointia ja arvonluonnin kuvaamista oman organisaation näkökulmasta. Perehdytyskoulutus sopii erityisesti yritysjohdolle, hallitusjäsenille, raportointiin osallistuvien funktioiden johtajille sekä niille raportoinnista vastaaville, joilla ei ole aiempaa kokemusta integroidusta raportoinnista.

Jatkokoulutuksessa käydään läpi yrityksien arvonluontia, pääomia ja integroidun raportin valmistelua syvällisemmin. Jatkokoulutuksen käytännönläheiset harjoitukset edelleen tukevat integroidun raportoinnin viitekehyksen käyttöönottoa yrityksessä.

 

Ilmoittaudu mukaan tiistaina 13.6.2017 järjestämäämme integroidun raportoinnin perehdytyskoulutukseen!

Lisätiedot

Tomas Otterström, +358 20 760 3665

Nathalie Clément, +358 20 760 3270

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä