EKP-toimistosta tukea pankkivalvontaan | KPMG | FI
close
Share with your friends

Suomalaisille pankeille ajankohtaista tietoa ja tukea pankkien valvonnasta

EKP-toimistosta tukea pankkivalvontaan

KPMG:n EKP-toimisto auttaa asiakkaitamme pankkivalvontaan liittyvissä asioissa ja on tiiviissä yhteydessä alan sääntelyn keskeisimpään toimijaan.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Yhteinen pankkivalvontamekanismi (SSM) muuttanut pankkitoimialan valvontaa

Yhteinen pankkivalvontamekanismi (SSM) on EU:n pankkivalvontajärjestelmä, jossa Euroopan keskuspankki (EKP) ja mekanismiin osallistuvien maiden kansalliset valvontaviranomaiset toimivat yhteistyössä. Merkittäviksi katsotut pankit ovat EKP:n suorassa valvonnassa, ja kansalliset valvontaviranomaiset valvovat muita pankkeja yhteistyössä EKP:n kanssa. 

Yhteinen pankkivalvontamekanismi on muuttanut pankkitoimialan valvontaa merkittävästi ja tuonut uutta sääntelyä pankkien huomioitavaksi. Pankit kokevat valvojan pyynnöt ja vaatimukset usein haastaviksi ja epävarmuutta aiheuttaviksi. 

KPMG:n EKP-toimisto palvelee pankkeja valvontaan liittyvissä haasteissa

KPMG:n EKP-toimisto on perustettu auttamaan asiakkaitamme valvontaan liittyvissä haasteissa sekä parantamaan pankkien yhteyksiä alan sääntelyn keskeisimpään toimijaan. Se on KPMG:n asiakkaiden keskitetty kontaktipinta EKP:n ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) suuntaan. Toimisto edistää ratkaisuja, vuoropuhelua niin pankkien välillä kuin viranomaisten suuntaan muun muassa henkilökohtaisten tapaamisten, tapahtumien ja työpajojen kautta. Lisäksi se tuottaa aktiivisesti pankkivalvontaan liittyviä julkaisuja, sekä benchmark-tutkimuksia ajankohtaisista aiheista. 

Frankfurtissa sijaitsevalla toimistolla on töissä parinkymmenen hengen kokeneen pankkiosaajan tiimi, jota tukee KPMG:n asiantuntijaverkosto jokaisesta euroalueen maasta. Audit- ja Accounting-asioita KPMG:n EKP-toimistolla edustaa Tiia Kataja. Tiialla on monipuolinen rahoitusalan tilintarkastustausta Suomen KPMG:ltä ja hän siten tuntee hyvin suomalaisten pankkien erityispiirteitä ja -haasteita eurooppalaisessa pankkivalvonnassa.

Erityisesti ajankohtaiskatsaukset EKP-valvonnasta, keskusteluyhteyksien rakentaminen muiden pankkien ja valvojan kanssa sekä tuki valvonnan haasteisiin vastaamisessa ovat saaneet kiitosta paikallisissa asiakkaissamme. 

Tarjoamme tukea:

  • Tapaamiset pankkien valvonnan parissa työskentelevien kanssa (esim. ajankohtaiskatsaukset, pankkien EKP-tapaamisten valmistelun tukeminen, IT-kehitystyö, gap-analyysit sääntelyn osalta)
  • Säännölliset tapaamiset EKP:n ja EBA:n edustajien kanssa
  • EKP:n ja EBA:n määräysten ja ohjeiden kommentointi, ja tällä tavoin lopullisiin ohjeistuksiin vaikuttaminen 
  • Tuki valvonnan haasteissa (tulevien valvontakäyntien ja vastinkirjeiden valmistelu, kokemusten jakaminen valvonnan painopistealueista)
  • Keskustelutilaisuuksien fasilitointi pankkien välillä ja EKP:n kanssa ajankohtaisista aiheista
  • Benchmark-kyselyt pankkien kesken
  • Säännölliset tiedotteet sekä ad hoc -viestintä ajankohtaisista aiheista ja EKP-valvonnan painopistetarkastuksista. 
  • Taloudellisen raportoinnin tuki (esim. TLTRO-kirjauskäsittely, SREP-liitetiedot)
  • Peer Bank benchmark-työkalu

Lisätiedot

Tiia Kataja 

+49 69 9587 1475

tiiakaisakataja@kpmg.com

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä