close
Share with your friends

Kilpailutilanne luo yrityksille paineita muuttua

Kilpailutilanne luo yrityksille paineita muuttua

Paine muuttaa liiketoimintamalleja voi tulla sellaisilta toimijoilta, joita ei vielä nähdä kilpailijoina.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

2017 Global CEO Outlook -raportin Nordic-tuloksista käy ilmi, että pohjoismaisten yritysten toimitusjohtajista yli puolet uskoo yrityksensä muuttuvan merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Muutos

Pohjoismaiset toimitusjohtajat uskovat muutoksen voivan tulla sellaisten toimijoiden taholta, joita ei tällä hetkellä nähdä kilpailijoina. Vastanneista 78 prosenttia kertoo olevansa huolissaan siitä, että uudet toimijat disruptoivat yrityksen liiketoimintamallin.

toimitusjohtajien huolenaiheet

Pohjoismaisten yritysten toimitusjohtajat ovat muiden maiden toimitusjohtajia huolestuneempia kilpailukykynsä säilymisestä. Pohjoismaisista toimitusjohtajista yli 70 prosenttia on huolissaan yrityksensä kyvystä pysyä mukana kilpailussa. Muiden maiden toimitusjohtajien vastauksista alle puolet painottuu huolestuneisuuden puolelle. Oman organisaation kyky toimia toimialan disruptoijana mietityttää kuitenkin yli 60 prosenttia vastaajista eri puolilla maailmaa.

Under pressure to transform

Under pressure to transform

Under pressure to transform

Nordic CEOs say they are much more concerned than their global peers about whether their companies are keeping pace with competitive pressures.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö