close
Share with your friends

Yhdysvaltain verouudistuksen pääpiirteet julki

Yhdysvaltain verouudistuksen pääpiirteet julki

Presidentti Donald Trumpin hallinto julkisti huhtikuun lopussa tulevan verouudistuksen pääpiirteet. Verouudistuksen taustalla ovat tavoitteet keskiluokan verorasituksen alentamisesta, verolainsäädännön yksinkertaistamisesta ja Yhdysvaltain talouskasvun kiihdyttämisestä parantamalla kotimaisten yritysten kilpailukykyä ja lisäämällä työpaikkoja.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tavoitteena alentaa yritysverokantaa merkittävästi

Merkittävin uudistus tämänhetkisten suunnitelmien mukaan on yritysveroprosentin alentaminen nykyisestä suhteellisen korkeasta 35 %:sta 15 %:iin. Verokanta soveltuisi kaikkiin yrityksiin suurista monikansallisista konserneista pieniin perheyrityksiin. Huhtikuun lopussa esitetty yritysverokannan alennus on vieläkin reilumpi kuin republikaanipuolueen aiemmin esittämässä suunnitelmassa (20 %). 

Verouudistus on suunnitelman mukaan tuloneutraali, mutta yritysveron alentamisesta johtuvien tulonmenetysten kattamiseksi ei ole esitetty erityisiä toimenpiteitä. Osa tulonmenetyksistä katetaan luopumalla erityisistä vähennyksistä ja huojennuksista sekä paikkaamalla järjestelmässä olevia porsaanreikiä. 

Border Adjustment Taxista luovuttu ainakin toistaiseksi

Republikaanipuolueen kesäkuussa 2016 julkaisema alustava verouudistussuunnitelma (ns. Blueprint) sisälsi Border Adjustment Taxin, jossa oli kyse Yhdysvaltain ulkopuolelta tuotavien hankintojen vähennysoikeuden rajoittamisesta. Käytännössä Border Adjustment Tax tarkoitti sitä, että esimerkiksi Yhdysvaltoihin maahantuodut tavarat tai ulkomaille maksetut rojaltit eivät olisi olleet uudistuksen toteutuessa enää vähennyskelpoisia yhdysvaltalaisen ostajan verotuksessa, mutta toisaalta ulkomaille vietyjä tavaroita ja palveluita ei olisi laskettu mukaan Yhdysvalloissa verotettavaan tuloon. Tällaisella uudistuksella olisi merkittävä vaikutus myös suomalaisten vientiyritysten toimintaan. 

Border Adjustment Tax ei sisältynyt enää Trumpin huhtikuussa julkistamiin verouudistuslinjauksiin. Näyttäisi siis siltä, että Border Adjustment Tax ei olisi toteutumassa ainakaan alun perin suunnitellussa muodossaan. Trumpin hallinto ei ole kuitenkaan julkisesti lausunut, että se olisi kokonaan hylätty.

Maailmanlaajuisesta verotuksesta luovutaan

Verouudistuslinjausten mukaan Yhdysvallat luopuu yritysten maailmanlaajuisten tulojen verottamisesta kansainvälisen kilpailukykynsä parantamiseksi. Yritysverotuksesta tulisi alueellista siten, että yhdysvaltalaiset yritykset maksaisivat veroa vain Yhdysvaltoihin liittyvästä tulosta ja kaksinkertaista verotusta ei näin tapahtuisi. Uudistuksen mukaan yhdysvaltalaisten yritysten tulee myös maksaa kertaluonteinen 10 %:n vero vanhoista ulkomaille jätetyistä voitoista, joita ei ole vielä verotettu Yhdysvalloissa.

Verouudistuksen yksityiskohdat ovat vielä täysin avoinna. KPMG:n veroasiantuntijat seuraavat hanketta ja näillä sivuilla tullaan tiedottamaan hankkeen etenemisestä.

Ilmoittaudu mukaan 23.5. klo 14-15 järjestettävään webinaariin 

Lisätietoja:

Hanna Höglund, +358 20 7603 278

Kati Nieminen, +358 20 7603 189

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö