Menestyjat puhuvat tietoturvasta | KPMG | FI
close
Share with your friends

Menestyjät puhuvat tietoturvasta

Menestyjät puhuvat tietoturvasta

Suomalaiset yritykset ovat ottaneet melko hyvin tietoturvallisuuden huomioon. Osa yrityksistä keskittyy myös siihen kuinka tietoturvallisuus voi vahvistaa asiakkaiden luottamusta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Cyber Benchmark

KPMG Suomi on mukana tuoreessa kansainvälisessä Cyber Benchmark -tutkimuksessa, jossa tarkastellaan millä tavoin yritykset kertovat tietoturvallisuudesta vuosikertomuksissaan. Tutkimuksessa on mukana 800 suuryrityksen vuosikertomusta 28 maasta.

 

Tietoturvallisuus on yhä keskeisempi osa yritysten turvallisuutta

Suomalaisten yritysten vuosikertomuksissa tietoturvallisuus mainitaan useammin kuin Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa. Tietoturvallisuus nähdään yleisimmin olevan IT-osaston vastuulla. Vielä on hyvin harvinaista, että suomalaisella yrityksellä olisi tietoturva-asiantuntijoita johtoryhmässä, toisin kuin joissain suurissa ulkomaalaisissa yrityksissä jo on, toteaa Mika Laaksonen, joka vastaa KPMG:n tietoturvapalveluista Suomessa.

Tutkimus kertoo, että suomalaiset yritykset ovat ottaneet kantaa tietoturvallisuuteen melko hyvin. Näkökulma on kuitenkin pääasiassa riskilähtöinen. Yritykset identifioivat tietoturvallisuusriskejä laajasti ja analysoivat kuinka riskit voivat vahingoittaa liiketoiminnan jatkuvuutta ja mainetta. Riskien lisäksi osa yrityksistä keskittyy myös siihen kuinka tietoturvallisuus voi vahvistaa asiakkaiden luottamusta sekä auttaa rakentamaan parempia tuotteita. Toisaalta, oli kuitenkin monia yrityksiä, jotka eivät maininneet tietoturvallisuutta ollenkaan. Toki tätä ei voida automaattisesti nähdä tietoturvallisuuden laiminlyöntinä, mutta näiden yritysten tulisi pohtia onko tietoturvallisuus täysin ymmärretty kaikilla yrityksen tasoilla.

Toimialoja yleisesti tarkastellessa on nähtävissä, että muun muassa televiestinnän, kulutushyödykkeiden sekä teollisuustuotteiden parissa toimivat yritykset mainitsivat tietoturvallisuuden vuosikertomuksissaan muita toimialoja todennäköisemmin. Finanssi -ja terveydenhoitopalveluita tuottavat yritykset eivät maininneet tietoturvallisuutta ollenkaan, mitä voidaan pitää yllättävänä ja ennakko-odotusten vastaisena havaintona.

 

Avainlöydöksiä

  • Yli 50 % yrityksistä Suomessa mainitsevat tietoturvan vuosikertomuksissaan.
  • Vuosikertomuksissa turvallisuus, valvonta sekä tietoisuus mainittiin useammin tietoturvan yhteydessä kuin ICS/SCADA (Supervisory control and data acquisition) valvontajärjestelmän yhteydessä.
  • Tulosten mukaan suurempaa liikevoittoa tekevät yritykset kertovat vuosikertomuksissaan enemmän tietoturvallisuudesta verrattuna pienempiin yrityksiin.

 

Lue lisää kansainvälisestä verkkojulkaisustamme.

Lisätietoja

Mika Laaksonen
+358 20 7603 337
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2019 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä