Teknologiavälitteistä terveydenhoitoa | KPMG | FI
close
Share with your friends

Teknologiavälitteistä terveydenhoitoa

Teknologiavälitteistä terveydenhoitoa

Terveydenhoidossa teknologian tuomia mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty riittävästi, kuten monilla muilla toimialoilla. Ideana ei ole analogisten toimintatapojen korvaaminen digitaalisilla, vaan palvelujen tavoitteiden uudelleenmäärittely. KPMG:n tuoreesta raportista selviää, että teknologian hyödyntäminen terveydenhoidossa toisi lisäarvoa monella tavalla. Tehokas hoito on sekä potilaan että organisaation etu.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Digitaalisuus muuttaa vuorovaikutusta

KPMG:n kansainvälisen tutkimusraportin Digital health: heaven or hell mukaan teknologia voi mahdollistaa yhä tehokkaamman ja kohdistetumman hoidon. Olemme siirtyneet aikaan, jossa teknologiavälitteinen vuorovaikutus on sääntö eikä poikkeus. Muutos on tapahtunut päivittäisessä terveydenhoidossa, myös potilastasolla. Halutaan viestiä yhä koordinoidummin potilaan kanssa, ja myös potilaat odottavat saavansa laadukasta palvelua. Monialaisen osaamisen lisäksi potilaille tarjotaan keinoja omasta terveydestä huolehtimiseen. Yhteydenpito terveydenhoidon asiantuntijoiden ja potilaiden välillä voi teknologian avulla olla parhaimmassa tapauksessa vaivatonta ja tapahtua matalalla kynnyksellä puolin ja toisin. Palvelu henkilökohtaistuu, vaikka turhat kasvokkaiset vastaanottokäynnit vähenevät.

Digitaalinen muutos ei ole helppo, sillä se tulee muuttamaan terveydenhoidon ammattilaisen ja potilaan välisen suhteen. Uusien roolien omaksuminen voi viedä aikaa. Potilaan rooli passiivisena kuuntelijana alkaa olla historiaa, kun tietoa on saatavilla eri kanavista ja yhteisöistä. Teknologia muuttaa perinteisen hoidon antamisen luonteen ja haastaa vanhat toimintatavat. 

Miksi digiaikaan siirtyminen terveydenhoidon toimialalla on hidasta?

Terveydenhoidossa innovatiiviset implementoinnit ovat usein tehneet tehokkaasta hoidosta yhä monimutkaisempaa. Teknologia ei myöskään itsessään ratkaise ongelmia, vaan taustalla työskentelevät ihmiset. Terveydenhoidon kohdalla erityisen tärkeää on ymmärtää, että teknologia vastaa ihmisten muuttuviin toimintatapoihin ja odotuksiin, eikä päinvastoin. Yksi ongelma toimialalla on ollut uuden teknologian sijoittaminen vanhojen rakenteiden päälle. Uuden teknologian implementoinnissa tärkeää on lähestymistapa. Syvä ymmärrys työn tekemisestä sekä kärsivällisyys vievät pitkälle. Tulevaisuudessa teknologioiden hyödyntäminen oikein voi toimialalla tuoda huomattavan kilpailuedun.

Lue tutkimuksesta lisää kansainvälisiltä sivuiltamme.

 

Lisätietoja

Pasi Tyyvi
Director, Head of Health and Life Science
Puh. +358 20 7603 089
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä