close
Share with your friends

Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus Tullilta Verohallinnolle

Maahantuonnin arvonlisäverotus Tullilta Verohallinnolle

Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavan siten, että tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirrettäisiin Verohallinnolle arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tekemien tuontien osalta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Hallituksen esityksen mukaan arvonlisäveroasiat hoidettaisiin vuoden 2018 alusta alkaen yhden viranomaisen kanssa. Tämä helpottaisi yritysten asiointia.

Tullin rooli jatkossa

Esityksen mukaan Tulli vastaisi jatkossakin tavaroiden maahantuonnin verotuksesta, jos tuoja on yksityishenkilö tai yhteisö, jota ei ole merkitty arvonlisäverorekisteriin. Tullin vastuulla on myös tullisäännösten vastaisen tuonnin verotus sekä se vastaa edelleen rikostutkinnasta ja valvoo arvonlisäveron oikeellisuutta tulliselvitysten yhteydessä.

Tuoja olisi esityksen mukaan verovelvollinen myös välillisessä edustuksessa, jossa edustaja toimii omissa nimissään päämiehen lukuun. Verohallinnon verotustoimivaltaan kuuluvien tuontien pääsääntöisenä veron perusteena ehdotuksen mukaan on Tullin vahvistama tullausarvo, johon myös jatkossa sisällytetään tavaran maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (tai aina toiseen EU:ssa olevaan määräpaikkaan asti, jos se on tullaushetkellä tiedossa).

Veron maksamisvelvoitteen ja vähentämisen ajankohdat yhdentyvät

Maahantuonnista suoritettava arvonlisävero ilmoitetaan jatkossa oma-aloitteisesti veroilmoituksella. Vero kohdennetaan samalle kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin, eli tullauskuukaudelle. Nykyinen velvollisuus maksaa tuontivero ennen sen vähentämistä poistetaan. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jäisi veroa tilitettäväksi. Vähennysoikeuden käyttämisen edellytyksenä se, että tuojalla on hallussaan tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat.

Säännösehdotuksia sovellettaisiin tuonteihin, joiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain voimaantulon jälkeen.

 

Lisätietoja:

Mari Uusitalo P.020 760 3551

Mika Kallio P.020 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö