Esineiden Internetin turvallisuus | KPMG | FI
close
Share with your friends

Miten turvallinen esineiden Internet on sinun työpaikallasi?

Esineiden Internetin turvallisuus

On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä 20,4 miljardia laitetta ympäri maailmaa on kytketty tietoverkkoihin, ja että yrityksissä esineiden internetissä (IoT) toimivien laitteiden lukumäärä kasvaa yli kolminkertaiseksi, 7,5 miljardiin (Gartner Inc., 2017).

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Yrityksille IoT merkitsee valtavia mahdollisuuksia automatisointiin, tiedon keräämiseen sekä hyödyntämiseen ja tarjoaa skaalaetuja yrityksen kaikissa toiminnoissa. Monet näistä teknologioista hyödyntävät pilviratkaisuja, data-analytiikkaa, robotiikkaa ja koneoppimista.

Yhtälailla IoT:n käytön lisääntymisen myötä sen mukanaan tuomat tietoturvaongelmat ovat kasvussa. Valitettava tosiasia on, että esineiden Internetiä varten ei vielä ole edes olemassa sellaisia standardeja ja säännöksiä, jotka tarjoaisivat perustason pelisäännöt riittävän tietoturvan varmistamiseksi. On selvää, että yritysten ja IT-päättäjien tulee kyberstrategioissaan ottaa huomioon IoT:n mukanaan tuomat tietoturvariskit. 

KPMG:n tuore kansainvälinen raportti Risk or reward: What lurks within your IoT? | Strategies to maximize IoT security in the enterprise selvittää, millaisia ovat tehokkaat tietoturvastrategiat IoT:n aikakaudella. Erityisen tärkeää on löytää sellaisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon IoT-riskien kaikki kolme ulottuvuutta: käytössä olevat laitteet, ekosysteemin sekä laitteiden käyttötavat.

Olennaista on ymmärtää, miten nämä kolme eri ulottuvuutta ovat kytköksissä toisiinsa ja mitä erilaisia, uusia riskejä niihin sisältyy. Tätä kautta organisaatiot voivat rakentaa itselleen kokonaisvaltaisen lähestymistavan IoT-riskien hallintaan ja älykkääseen kyberturvallisuuteen.

Lisätiedot

Mika Laaksonen, +358 20 7603 337

Esa Kailiala, +358 20 7603 686

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Tutustu KPMG:n tietoturvapalveluihin!

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä