Beyond the hype - Rohkeimmat voittavat Teollisuus 4.0 -vallankumouksessa

Beyond the hype

Teollisuus 4.0:aan liittyy suuria tuotto-odotuksia, mutta teollisuusyritysten on oltava rohkeampia hyötyäkseen sen mahdollisuuksista. KPMG:n selvityksen mukaan yritysten tavoitteiden ja käytännön toimenpiteiden välillä on selkeä kuilu.

1000

Lisätietoja

Anders Hahnsson

Director, Head of Industrial Manufacturing

KPMG Suomi

Sähköposti
robot

Pilottiprojekteista liiketoimintamallien ja arvoketjujen muutokseen

Beyond the hype: Separating ambition from reality in i4.0 -tutkimusta varten haastateltiin teollisuusyritysten johtajia kahdeksassa maassa alkuvuodesta 2017.

Vasta pieni osa teollisuusyrityksistä hyödyntää uusia teknologioita riittävän laajalti. Raportista ilmenee, että vaikka monet teollisuusyritykset pyrkivät luomaan ”tulevaisuuden tehdasta” tai digitaalista yritystä, hankkeissa ollaan vasta kokeiluasteella. Yrityksillä on käynnissä toisistaan erillisiä pilottiprojekteja tai ne hyödyntävät uutta teknologiaa yksittäisten ongelmien ratkaisussa. Tällöin ei synny riittävää integraatioita organisaation eri toimintojen välille.

Kokemusten hankkiminen Teollisuus 4.0:aan liittyvistä teknologioista on tärkeää. Hyöty ei kuitenkaan synny pelkästä teknologiasta, vaan automaation, datan, analytiikan, valmistuksen ja tuotteiden integraatiosta siten että syntyy kilpailuetua ja uutta liiketoimintaa.

Teollisuus 4.0:n hyödyntäminen on alkuvaiheessa

Monissa yrityksissä Teollisuus 4.0:n keskeisillä osa-alueilla ollaan vasta alkuvaiheessa, kuten tarveohjatun toimitusketjun hallinnassa, koneiden välisessä viestinnässä (M2M) tai digitaalisten kaksosten hyödyntämisessä (digital twinning). Sen sijaan pilvipalvelujen, robotiikan, big datan, kyberturvallisuuden ja esineiden internetin teknologioiden hyödyntämisessä ollaan jo pidemmällä.

Raportin mukaan pienen mittakaavan Teollisuus 4.0 -projektien aika yrityksissä alkaa olla ohi. Menestyminen ei ole kiinni investointien suuruudesta, vaan ratkaisevaa on uusi tapa tehdä asioita. Voittajia ovat yritykset, jotka ovat valmiita tekemään rohkeita päätöksiä. Olennaista on kehittää koko yrityksen laajuinen Teollisuus 4.0 -strategia, joka on linjassa yrityksen pitkän tähtäimen liiketoimintatavoitteiden kanssa.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö