close
Share with your friends

Digitalisaatio iskee arvoketjuihin ja verotukseen

Digitalisaatio iskee arvoketjuihin ja verotukseen

Yrityksiltä edellytetään jatkossa reaaliaikaista veroraportointia ja arvoketjujen ajantasaisuutta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uuden sukupolven ratkaisut yhdistävät tyypillisesti teknologiaosaamista ja tietojärjestelmiä verotekniseen osaamiseen ja sääntely-ympäristön tuntemiseen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Monelle yritykselle digitalisaatio on tärkeä strategian osa-alue. Se nähdään mahdollisuutena liiketoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen sekä osakkeenomistajalle tuotettuun lisäarvoon. Se voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen sisäiseen arvoketjuun ja siihen, missä yrityksen arvo muodostuu. Kansainvälisesti toimivalle yritykselle tämä missä-kysymys on keskeinen verotuksen kannalta: minne verot täytyy maksaa ja minkälaista veroraportointia eri maiden viranomaiset edellyttävät? 

Myös välillisen verotuksen merkitys korostuu digitaalisessa ympäristössä, kun palveluita ostavat eri maissa asuvat kuluttajat, joiden sijainti määrittää veron maksumaan. Digitaalisia palveluja tarjoavalle yritykselle välillisen verotuksen kiemuroihin ovat tulleet avuksi esimerkiksi sovelluskaupat, joiden kautta arvonlisävero tilitetään kootusti eri maiden veroviranomaisille.

Arvoketjujen hahmottamisen tärkeys

Digitalisaatio haastaa yrityksiä arvioimaan arvoketjujaan uudella tavalla, kun OECD:n BEPS-toimenpideohjelma haluaa saada yritykset näyttämään verotettavan tuloksensa siinä maassa, jossa lisäarvo tuotetaan. Lisäarvo muodostuu verohallintojen mielestä siellä, missä yritysten ”substanssi” sijaitsee. 

— Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tämä substanssi perustuu työntekijöiden, tilojen ja koneiden sekä kaluston ja laitteiston sijaintiin, siirtohinnoittelumielessä keskeinen kysymys puolestaan on, missä yrityksen keskeiset toiminnot, tase-erät ja riskit sijaitsevat, kertoo Jussi Järvinen KPMG:n veropalveluista. 

— BEPS:issä substanssi kuitenkin tarkoittaa viime kädessä avainhenkilöstöä. Jos riskejä, toimintoja tai tase-erien hyödyntämistä kontrolloivatkin ihmisten sijaan automatisoidut algoritmit, niin silloin ”substanssi” voikin olla esimerkiksi tietokoneohjelmistoa kontrolloiva, datan luotettavuudesta ja tietoturvasta vastaava henkilö, Järvinen jatkaa.

Arvoketjujen hahmottaminen on keskeistä yhtä lailla niin yritykselle itselleen, kun ketjun kontrollointi ja riskit muuttuvat liiketoiminnan digitalisoituessa, kuin BEPS-raportteja lukeville viranomaisillekin. KPMG:n testattuihin prosesseihin ja menetelmiin perustuvan arvoketjuanalyysin avulla voidaan hahmottaa ketjun kontrolli ja riskit sekä kohdistaa oikein verotettava tulos.

Viranomaisraportoinnin vaatimuksiin vastaaminen

Arvoketjujen muutoksen lisäksi digitalisaation verovaikutukset näkyvät yrityksissä viranomaisraportoinnin uusissa vaatimuksissa. Verottaja haluaa informaatiota reaaliaikaisesti ja syvemmältä, kirjanpitotapahtumien tasolta. Tämä haastaa yritysten tietojärjestelmiä.

Veroraportointi, kuten maakohtaisen raportin tuottaminen, helpottuu uuden teknologian kautta.

— Voimme auttaa yrityksiä kaivamaan dataa järjestelmistään, visualisoida sen ja tuottaa verottajan edellyttämään muotoon. Voimme myös näyttää, miltä data näyttää verottajan päässä. Tätä varten meillä on olemassa Tax Intelligence Solution -työkalu, joka on KPMG:n standardisoitu ratkaisu. Sen avulla voidaan myös välttää manuaalisessa raportoinnissa yleiset virheet ja säästää tietysti ihmisten aikaa, Järvinen kertoo.

Tutustu myös KPMG:n Tax Benchmarking -tutkimuksen teknologiaosioon.

 

Digitalisaation haasteet vaativat vero-osastolta arviointia siitä, mitä prosesseja automatisoidaan, mihin halutaan käyttää aikaa ja missä puolestaan tarvitaan ulkopuolista apua. Miltä teidän vero-osastonne näyttää tulevaisuudessa?

Lisätiedot:

Jussi Järvinen

+358 20 7603 077

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö