Treasury-toimintojen keskittämisellä tehokkuutta | KPMG | FI
close
Share with your friends

Treasury-toimintojen keskittämisellä tehokkuutta

Treasury-toimintojen keskittämisellä tehokkuutta

Treasury-toimintojen keskittämisellä haetaan tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja kustannussäästöjä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG:n julkaiseman Treasury Survey 2016 -selvityksen mukaan treasury-keskusten rooli on muuttumassa palvelukeskuksista strategista lisäarvoa tuottaviksi yksiköiksi. Tutkimukseen osallistui kansainvälisiä yrityksiä, joilla on treasury-toiminto Luxembourgissa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia keskuksia Luxembourgiin on perustettu, mitä keskukset tekevät ja miten ne mittaavat toimintaansa.

Tutkimuksen keskeiset tulokset:

  • Treasury-keskukset kehittyvät palvelukeskuksista strategisiksi lisäarvoa tuottaviksi yksiköiksi.
  • Treasury-keskusten tärkeimpiä prioriteetteja ovat käteisten varojen läpinäkyvyyden lisääminen, suojauslaskenta, toiminnan raportointi yhtiön johdolle KPI-mittareiden avulla sekä regulaatio- ja kyberriskien hallinta.
  • Valtaosa (70 %) tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on keskittänyt kassanhallintansa.
  • Treasury-toimintojen rooli on laajentunut, sillä treasury osallistuu päivittäiseen liiketoiminnan ohjaamiseen esimerkiksi valuuttariskin näkökulmasta ja treasury-asiantuntijoiden agendalla on myös vero-optimointiin liittyviä kysymyksiä.
  • Kahdella kolmasosalla treasury-toiminnoista on käytössään riski- ja kontrollipolitiikka ja lähes puolet toteuttaa treasury-auditoinnin kerran vuodessa.

Tutkimuksen muihin tuloksiin voi tutustua lataamalla raportin sivun ylälaidasta.

Miten tutkimuksen teemat näkyvät suomalaisten yritysten treasury-toiminnoissa?

Treasury- ja rahoitusasiantuntijana Suomen KPMG:llä työskentelevä Hanna Henell näkee tutkimuksessa esiin nousseita teemoja myös suomalaisten yhtiöiden toiminnoissa. 

— Läpinäkyvyyden, hallinnoinnin helpottamisen ja kustannustehokkuuden nimissä treasury-toimintoja keskitetään myös Suomessa. Aikaisemmin treasury-toimintoja pidettiin kustannuseränä, mutta treasury-toiminto nähdään meilläkin lisäarvoa tuottavana yksikkönä, jolla on omat KPI-mittarit toiminnan tehokkuuden ja tavoitteellisen toiminnan seuraamiseksi, Henell toteaa.   

— Kyberriskit ja huijausyritykset nousevat keskustelun aiheeksi treasury-ammattilaisten keskuudessa Suomessakin, samoin kuin regulaation tuottamat riskit ja kehitystarpeet, Henell jatkaa.

— Suomalaisten yritysten kannattaisi suunnitella treasury-auditointien ottamista osaksi yrityksen riskienhallintaprosessia, sillä kyberriskien ja huijausyritysten lisääntyessä treasury-auditointien merkitys tulee jatkossa korostumaan, Henell suosittelee.

 

Lisätiedot:
Hanna Henell
Treasury- ja rahoitusasiantuntija
+358 20 7603 812
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Asiantuntijoitamme mukana Treasury & Cash Helsinki 2017 -tapahtumassa

KPMG on Helsingissä 11.5.2017 järjestettävän Treasury & Cash Helsinki 2017 –tapahtuman yhteistyökumppani. KPMG:n asiantuntija Mikko Viemerö on tapahtumassa puhumassa EU:n uudesta tietosuoja-asetuksesta. Tule tapaamaan asiantuntijoitamme!

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä