218 päivää aikaa MiFID II:n implementointiin | KPMG | FI
close
Share with your friends

218 päivää aikaa MiFID II:n implementointiin

218 päivää aikaa MiFID II:n implementointiin

MiFID II tavoittelee läpinäkyvämpää markkinaa ja parempaa sijoittajansuojaa, täydentäen MiFID I:tä. Uuden regulaation myötä jotkut sijoituspalveluyhtiöt voivat joutua jopa muokkaamaan liiketoimintamallejaan.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynnin sääntöjä tiukentavan MiFID II -direktiivin on sanottu vaikuttavan toimialaan dramaattisesti. Viime torstaina julkaistu hallituksen esitys -luonnos tarkentaa MiFID II:n implementointia Suomessa. Lakimuutosten lisäksi Finanssivalvonta tarkentanee vielä MiFID II:n tulkintaa Suomessa syksyn aikana. 

Monelle varainhoitoyhtiölle MiFID II merkitsee muutoksia ansaintalogiikkaan, kun kannustimien vastaanottamista rajoitetaan ja riippumaton ja ei-riippumaton sijoitusneuvonta määritelmät astuvat voimaan. Kaikille toimijoille on tässä vaiheessa selvää, että luvassa on laajoja muutoksia, mutta niiden kerrannaisvaikutukset liiketoimintaan ja markkinoiden rakenteeseen ovat vielä epäselvät.

MiFID II:n keskeisimmät muutokset:

Kaupparaportointi

Kauppojen raportointivaatimukset laajenevat kattamaan uusia markkinapaikkoja, rahoitusvälineitä ja raportointikenttien määrä venyy 65 kenttään. Vastuu raportoinnista laajenee sell-sidelta myös buy-sidelle. Ensimmäinen MiFID II:n mukainen kaupparaportti Finanssivalvonnalle pitää lähettää 4. tammikuuta 2018.

Markkinoiden rakenne

Uusien markkinapaikkojen ja rahoitusvälineiden lisäksi, kaupankäyntiä pyritään MiFID II:n myötä ohjaamaan pois Dark Pooleista läpinäkyvämmille markkinapaikoille. Tähän pyritään mm. volyymilimiittien ja niiden rikkomisesta seuraavien kaupankäyntirajoitusten avulla. 

Kannustimet ja sijoitustutkimus

MiFID II tulee entisestään rajoittamaan kannustimien vastaanottamista. Sijoituspalvelun tulee profiloida itsensä joko riippumattomaksi tai ei-riippumattomaksi. Riippumatonta sijoitusneuvontaa tarjoavan tahon tulee olemaan hankalaa vastaanottaa kannustimia MiFID II:n alla. Esimerkiksi sijoituspalveluyrityksen vastaanottama sijoitustutkimus tullaan tietyissä tilanteissa tulkitsemaan kannustimeksi. 

Tuotevalvonta

Sijoittajille tarjottavien tuotteiden tulee entistä tarkemmin pohjautua sijoittajan tavoitteisiin ja tarpeisiin, lisäksi sijoitustuotteen liikkeeseenlaskun yhteydessä tulee määrittää tuotteen kohdemarkkina. Uusi direktiivi asettaa myös lisää vaatimuksia mm. sijoitusneuvojien asiantuntijuudelle. 

Paras toteutus

Uusi direktiivi tiukentaa vaatimusta, jonka mukaan asiakkaan toimeksiannolle pitää saada paras toteutus. MiFID II:n myötä toimeksiannon toteuttajan tulee tehdä kaikki riittävät toimet parhaan toteutuksen aikaansaamiselle kaikkien kohtuullisten toimien sijaan. Tähän pyritään muun muassa dokumentaation, välittäjän valinnan ja valvonnan, järjestelmien ja kontrollien toimivuuden ja parhaiden toteutusmallien todistamisen avulla. 

Lue lisää Thought Leadership -raportistamme.

 

KPMG voi tukea sijoituspalveluyhtiöitä MiFID II:n implementointiin valmistautumisessa tarpeisiinne räätälöidyllä mallilla.

Lisätiedot

Jukka Lähdemäki, +358 20 7603 044

Tuomas Ilveskoski, +358 20 7603 842

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä