Kokeneet tietosuojajuristit arvossaan

Kokeneet tietosuojajuristit arvossaan

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä tietosuojajuristeista on tullut organisaatioiden tärkeitä yhteistyökumppaneita sekä tietosuojan kehitystyössä että osana päivittäistä toimintaa. KPMG:n lakipalveluiden tietosuojajuristit ovat kuluneen vuoden aikana avustaneet asiakkaitaan laaja-alaisesti useissa kymmenissä tietosuojajuridiikan toimeksiannoissa.

1000

Tietosuojajuristiemme palveluiden korkea laatutaso on noteerattu myös kansainvälisessä lakipalveluiden laatua mittaavassa The Legal 500 -tutkimuksessa, jossa palvelumme saavuttivat heti tunnustuksen erityismaininnoin osallistuttuamme ensimmäistä kertaa tutkimukseen (TMT/2017/Tier 3). 

Tietosuojan kehitystyö edellyttää tietosuojajuridiikan osaamista

Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyissä tietosuojan kehitysprojekteissa selvitämme organisaation nykytilan ja laadimme tietotilinpäätöksen. Avustamme asiakasta toimintamallien kehittämisessä sekä tietosuoja asiakirjojen laatimisessa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan (privacy by design and default) sekä osoitusvelvollisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Kokemuksemme mukaan tuloksellisessa tietosuojaprojektissa tarvitaan ammattitaitoista juristia, joka arvioi ja tunnistaa henkilötietojen käsittelyn tosiasialliset asetelmat ja oikeusperusteet, käyttötarkoitusten perusteella muodostuvat henkilörekisterit sekä tarkastelee henkilötietojen käsittelyä, siirtoja ja luovutuksia ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn elinkaaren. Tietosuojajuristin ammattitaitoa hyödynnetään tyypillisesti myös tietosuoja asiakirjojen ja -sopimusten laatimisessa.

Tietosuojajuristiemme kokemus muun muassa henkilötietojen käsittelyn perusteista, sopimusoikeudesta, ICT-oikeudesta sekä sähköisen viestinnän ja eri toimialojen erityissääntelystä takaa tietosuojaprojektien etenemisen asiakkaan toivomassa aikataulussa.

Tietosuoja on osa organisaation päivittäistä toimintaa

Palveluiden ja toimintamallien digitalisoituminen edellyttävät rekisteröityjen henkilöiden yksityisyyden ja tietosuojan huomioon ottamista. Tietosuojajuristimme työskentelevät yhdessä asiakkaiden teknologia- ja liiketoiminta-asiantuntijoiden kanssa palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa, kun asiakkaamme pohtivat muun muassa rekisteröityjen henkilöiden oikeuksiin liittyviä aiheita.

Myös työelämän tietosuoja ja sähköistä viestintää koskevat säännökset herättävät kysymyksiä. Muun muassa ICT-palvelusopimusten neuvottelun ja laatimisen yhteydessä osapuolet kiinnittävät entistä tarkemmin huomiota tietosuojavaatimuksiin. Kokenut tietosuojajuristi on myös organisaation nimittämän tietosuojavastaavan luotettu kumppani.

Lisätietoja

Charlotta Henriksson
P. 020 760 3174
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
Lakimies, varatuomari

 

 

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö