Yritysjärjestelyt – myydäkö vai eikö myydä? | KPMG | FI
close
Share with your friends

Yritysjärjestelyt – myydäkö vai eikö myydä? Ja jos myydä, niin miten?

Yritysjärjestelyt – myydäkö vai eikö myydä?

On helpommin sanottu kuin sisäistetty, että oman yrityksen myynti ei saa olla tunne-asia. Mutta jos pitkäaikainen yrittäjä on päättänyt luopua yrityksestään, tulee ensin pää viilentää ja siirtää luopumisen tuska sivuun. Tästä eteenpäin vain faktat painavat. Ostajaa pääsääntöisesti kiinnostaa tulevaisuuden kassavirta ja myyjää saatu hinta ja sen ehdot. Myyjän kannattaa tästä syystä aloittaa hyvissä ajoin rakentamaan liiketoimintasuunnitelmaa, jolla saadaan ostajakandidaatit kiinnostumaan ja pyyntihinnalle perusteet. Usein on niin, että myyjä myy yrityksen historiaa mutta ostajaa kiinnostaa ainoastaan tulevaisuus. Toki, hyvä historia on yleensä käypä arvio tulevasta mutta ostajalle sen ei pidä riittää. Tässä yhteydessä tulee ymmärtää, että mikäli myyjän oma työpanos on ollut merkittävä voima hyvässä historiassa, tätä panosta ei välttämättä jatkossa enää ole ja toimintakenttä muuttuu. Myytävällä kohteella tulee aidosti olla motivoitunut, pätevä ja sitoutunut jatkava henkilökunta, kilpailukykyset tuotteet tai palvelut sekä tyytyväiset asiakkaat ja muut sidosryhmät. On tärkeätä vakuuttaa potentiaalisille ostajille, että itse yrityksessä on tulevaa kasvu- ja tuloksentekopotentiaalia ja tämä on kyettävä esittämään objektiivisesti ja faktaperustein.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Arvonmääritykselle on omat työkalunsa mutta varsinainen kauppahinta on monen asian summa ja perustuu viime kädessä osapuolten väliseen neuvotteluun. Yrityskaupoissa arvoa määritetään substanssiarvon ja tulevien kassavirtojen perusteella sekä hyödyntämällä toimialan yleisiä arvostuskertoimia, kuten samalla toimialalla toimivien pörssilistattujen yhtiöiden markkina-arvoista johdettuja kertoimia tai tiedossa olevia toimialan yrityskaupoissa maksettuja arvostuskertoimia. Jälkimmäisessä tarkastelussa otosta voidaan laajentaa myös listaamattomiin yrityksiin. Sukupolvenvaihdoksessa verottajan määräämät menetelmät arvostusperiaatteista ovat hyödyllisiä, koska näissä tilanteissa ei kumpikaan osapuoli usein pyri maksimoimaan kohteen arvoa, vaan toteuttamaan transaktio mahdollisimman verotehokkaasti. Yritys- ja kiinteistökaupoissa on usein helpointa ja objektiivisinta antaa ulkopuolisten ja riippumattomien tahojen tehdä arviohaarukka kohteen arvosta. Siitä on osapuolten oleellisesti helpompaa neuvotella varsinainen kauppahinta kohdilleen, kun siitä on poistettu myyjän ylimääräinen optimismi ja ostajan haaveet halvasta kohteesta. Eräs viisas on joskus todennut, että kauppahinta on oikea silloin, kun molemmat osapuolet ovat edes hieman tyytymättömiä lopputulokseen.

Luotettava yhteistyökumppani avainasemassa

Kun kauppahinnasta ja sen ehdoista on sovittu, on ostajan rahoitettava kauppa. Usein turvaudutaan omistajiin ja rahalaitoslainoihin. Tällöin tulee myös rahoittajille kyetä perustelemaan kauppa ja sen tarvitseva rahoitus. Lainaraha on tällä hetkellä edullista mutta se ei takaa sitä, että pankit kiinnostuisivat rahoittamaan järjestelyä. Uuden kokonaisuuden tuloskunto ja taserakenne tulee täyttää pankkirahoituksen kriteerit. Rahoittajille tulee kyetä perustelemaan, että alun mahdollisesti hieman heikompi tase-asema paranee lähitulevaisuudessa kohtuulliselle tasolle. Usein asetetaan rahoitukselle taloudellisia ehtoja, niin sanottuja kovenantteja, jotka takaavat rahoittajille näkyvyyden uuden kokonaisuuden taloudellisen aseman kehittymiseen.

Mainitut ja monet muut seikat on syytä suunnitella hyvissä ajoin ja varata aikaa viivästyksille ja yllätyksille. Yrityskauppa on usein kertaelämys varsinkin pitkän yrittäjähistorian tehneelle myyjälle, eikä prosessiin tule suhtautua kevyesti. Samalla on kuitenkin hoidettava kohteen juokseva liiketoiminta. Tästä syystä on erittäin suotavaa, että osapuolet turvautuvat tahoillaan luotettaviin yhteistyökumppaneihin, joilla on kokemus, osaaminen ja resurssit hoitaa prosessia huomioiden toimeksiantajansa tarpeet ja odotukset. KPMG:llä työskentelee kaksisataa yrityskauppaneuvonantoon keskittynyttä ammattilaista, joilla on kokemusta lukuisista pk-yrityskaupoista ja myös isoista kansainvälisistä pörssiyritysjärjestelyistä. Osaamisemme mahdollistaa koko prosessin läpiviennin tarpeellisine liiketoiminta-, juridiikka- ja veroselvityksineen. Yritysjärjestelyn osapuolille tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskittyä omiin liiketoimintoihinsa ilman yritysjärjestelyprosessin ylimääräistä kuormitusta.

Hyvän suunnittelun lisäksi tarvitaan onnistunut toteutus

Iso sudenkuoppa, joka on pilannut montaa hyvää järjestelyä, on laiminlyödä kaupan jälkeiset välttämättömyydet. Ostettu kohde tulee integroida ostavaan yritykseen suunnitelmallisesti ja menestyksellisesti niin, että järjestelyn tavoitteet täyttyvät. KPMG Global Strategy Group on vahva strategiseen neuvonantoon ja integraatioon keskittynyt palvelu, jolla on takanaan satoja kotimaisia pieniä ja isoja menestystarinoita liiketoimintojen yhdistämisestä. Integraatio tulee suunnitella hyvin ja tarkkaan mutta tämän jälkeen suunnitelma on jalkautettava. Itse suunnitelma ei ole minkään arvoinen ilman menestyksellistä toteutusta. Myös tässä tapauksessa luotettavan ulkoisen yhteistyökumppanin panos vapauttaa uuden kokonaisuuden henkilöstön ja johdon hoitamaan liiketoimintaa samalla kun integraatioprosessi hoituu ammattimaisella kokemuksella. 

 

Lisätiedot

Boris Nikolov
+358 20 760 3205
etunimi.sukunimi(at)kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä