close
Share with your friends

Peruuttamisen merkitys korostuu palvelukaupan arvonlisäverotuksessa

Peruuttaminen palvelukaupan arvonlisäverotuksessa

Verohallinto on antanut päivitetyn ohjeen vahingonkorvauksista ja vahingonkorvauksen luonteisista eristä arvonlisäverotuksessa. Ohjeessa käsitellään vahingonkorvaus-termille asetettuja edellytyksiä ja tuodaan esiin sekä kotimaista että ulkomaista oikeuskäytäntöä. Käytännön tilanteista esiin nostetaan majoituspalvelun tai muun vastaavan palvelun varausmaksu ja sen arvonlisäverokäsittely niissä tilanteissa kun palvelua ei syystä tai toisesta käytetä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Vahingonkorvausta vai hintaan vaikuttava erä?

Verohallinnon päivitetystä ohjeesta löytyy nyt työvälineitä vahingonkorvaustilanteen hahmottamiseen. Vahingonkorvaus-termin edellytyksenä on ohjeessa määritelty ensinnäkin se, että vahingonkorvaus ei saa olla vastike minkään tavaran luovuttamisesta tai palvelun suorittamisesta ja toiseksi se, että korvaus maksetaan nimenomaan aiheutuneen haitan ja vahingon korvaamiseksi.

Ohjeen mukaan vahingonkorvauksen määrä voi vastata aiheutuneen vahingon todellista rahallista arvoa. On kuitenkin huomioitava, että kyse voi olla vahingonkorvauksesta myös silloin, kun suoritettu korvaus on ennalta sovittu ja määrältään kiinteä eikä vastaa aiheutuneen vahingon todellista rahallista arvoa. Ohjeessa ei ole erikseen määritelty hintaan vaikuttavan erää, mutta arvonlisäverolain (AVL 78 §:n 1 mom. 1 kohta) perusteella kyse on tällöin muun muassa vuosi- ja vaihtoalennuksesta, osto- ja myyntihyvityksestä tai ylijäämäpalautuksesta.

Kotimaisen oikeuskäytännön perusteella on viime vuosina todettu kannanmuutos vahingonkorvausten arvonlisäverollisessa käsittelyssä. Korvaukseksi toimituksen viivästymisestä sovitut sopimussakot on nimittäin kotimaisen oikeuskäytännön mukaan nykyään käsiteltävä vahingonkorvauksina.

Ohjeessa sekä Euroopan unionin tuomioistuimen että kotimaista oikeuskäytäntöä

Ulkomaisista tapauksista esitellään hotellimajoituksen peruuttamista käsitellyt tapaus C-277/05 (Société thermale d’Eugénie-les-Bains) sekä lentomatkustuspalvelun myyntiä käsitteleviä tapauksia C-250/14 ja C-289/14 (Air France-KLM ja Hop!-Brit Air SAS). 

Merkittävä rooli peruutuksen tekemisellä tai tekemättä jättämisellä

Ohjeen mukaan olennaista olisi se, peruuttaako asiakas etukäteen varaamansa palvelun vaiko ei, siinä tilanteessa kun asiakas ei käytä varaamaansa palvelua. Sinänsä peruuttamisen käytännönseikkoihin (mihin mennessä, millä tavalla jne.) ei ohjeessa oteta kantaa ja ne jäävät verovelvolliselle avoimiksi. Peruuttamisella nähdään siis se merkittävä asema, että jos peruutusta ei tehdä, tulee etukäteen maksettu varausmaksu käsitellä arvonlisäverovelvollisena vastikkeena asiakkaalle syntyneestä oikeudesta majoituspalvelun käyttämiseen. Jos taasen asiakas tekee peruutuksen, etukäteen maksettu varausmaksu muuttuu vahingonkorvaukseksi käyttämättä jääneestä majoituspalvelusta. 

Aikaisemmin peruuttamisella ei ole nähty olevan näin merkittävää vaikutusta palvelun arvonlisäverokäsittelyyn eikä ohjeessa tarkemmin perustella, mihin Verohallinto perustaa käsityksensä peruuttamistoimenpiteen verokohtelua muuttavasta vaikutuksesta. Tämä muutos Verohallinnon aiemmin hyväksymään alv-käytäntöön on kuitenkin hyvä nyt ottaa huomioon.  

Voimaantulo kesäkuussa

Verohallinnon ohje tulee voimaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä, joten siihen asti verovelvollisella on mahdollisuus soveltaa aikaisempaa ohjeistusta. Avustamme asiakkaitamme vahingonkorvauksen ja hinnan alennuksen välisen rajanvedon ratkaisemisessa sekä peruutustoimenpiteiden vaikutusten arvioimisessa arvonlisäverotuksen näkökulmasta. 

Lisätiedot:

Sari Hakapää

+358 20 7603 709

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö