close
Share with your friends

Osaatko johtaa muutosta?

Osaatko johtaa muutosta?

Lähes kaikissa suurissa yrityksissä on menossa merkittäviä muutoshankkeita. Yritykset tiedostavat tarpeen muuttaa (liike)toimintamallejaan nopeasti, mutta liian suuri osa yritysjohtajista on huolissaan organisaationsa kyvykkyydestä muutosten läpivientiin. KPMG:n globaali tutkimus antaa ideoita muutoskyvykkyyden parantamiseksi.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Länsimetron ja Olkiluodon uuden ydinvoimalan rakentamishankkeet ovat olleet julkisuudessa paljon esillä. Hankkeiden aikataulut ovat venyneet ja budjetit paisuneet niin, että niistä uutisoidaan pessimistisin sanankääntein ja tehdään meemejä. Julkisten hankkeiden lisäksi myös sisäiset muutoshankkeet voivat päätyä median käsittelyyn, kuten Nokian ja Siemens Networksin yritysintegraation yhteydessä. 

Muutosten suunnittelu ja läpivienti on haastavaa, mutta omista ja muiden virheistä voi ottaa oppia. Nyt käynnissä olevassa Alcatel-Lucent -fuusion toteutuksessa Nokia on hyödyntänyt aiemman hankkeen oppeja ja tähän mennessä julkisuuteen annetut tiedot muutoshankkeen edistymisestä ovatkin olleet positiivisia.

Miksi muutokset epäonnistuvat?

KPMG toteutti kansainvälisen tutkimuksen suurten muutosten toteuttamisesta, johon vastasi 1 600 suuren yrityksen johdon edustajaa 16 maassa. Tutkimus selvitti muutoshankkeiden onnistumisten ja epäonnistumisten syitä sekä tunnisti organisaation hyvän muutoskyvyn kriittisiä tekijöitä. 

Keskeiset tulokset:

— Käytännössä kaikki suuret organisaatiot toteuttivat parhaillaan merkittävää muutoshanketta (96 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä).

— Noin puolet yrityksistä oli saanut valmiiksi muutoshankkeen viimeisen kahden vuoden aikana. 

— Vain noin puolet vastaajista (47 %) uskoi, että heidän organisaationsa pystyvät luomaan pysyvää arvoa muutoshankkeistaan.

— Vain 17 % johtajista arvioi organisaationsa olevan erittäin kyvykkäitä toteuttamaan uuden toimintamallin rakentamisen ja käytäntöön viemisen.

— Liiketoimintalähtöisyys on kriittistä onnistumiselle: hankkeet, jotka käynnistyvät teknologisista lähtökohdista, tiettyyn teknologiaan keskittyen (esimerkiksi vanhentuneen tietojärjestelmän korvaaminen), epäonnistuvat kaksi kertaa todennäköisemmin kuin strategialähtöiset hankkeet. 

Muutoshankkeiden yleisyys yrityksissä kertoo siitä, että yritykset toimivat varautuakseen tulevaan ja varmistaakseen selviytymisensä. Toisaalta muutoksen ”arkipäiväistymisen” myötä yksittäisen hankkeen onnistunut toteutus ei enää riitä, vaan organisaatioiden pitää pystyä kehittymään ja toteuttamaan muutoksia jatkuvasti. Samaan aikaan muutosten monimutkaisuus ja laajuus ovat kasvaneet. Hankkeiden taustalla on usein megatrendejä, kuten teknologian kehitys, kuluttajien käyttäytymisen muuttuminen, globalisaatio ja regulaation lisääntyminen. 

Onko yrityksessäsi oikeaa osaamista ja muutosta tukeva kulttuuri?

Oikea osaaminen ja sen hyödyntäminen sekä uusien osaamistarpeiden tunnistaminen ovat onnistuneen muutoshankkeen kriittisiä menestystekijöitä. Jos tarvittavaa osaamista ei ole, sitä voidaan kehittää henkilöstön kouluttamisen ja rekrytointien kautta. Vaihtoehtoisesti osaaminen hankitaan yrityksen ulkopuolelta ostamalla tai strategisten kumppanien avulla. Yritysten on otettava tulevaa suunniteltaessa huomioon myös digitaalisen työvoiman vaikutukset. 

KPMG:n tutkimuksen mukaan 41 %:lle organisaatioista asiakaskunnan rakenteen, käyttäytymisen ja odotusten muutokset ovat tärkein tietolähde muutosstrategialle. Asiakaskokemuksen arvioinnin tulee olla jatkuvaa: mitä tuotteita, palveluita ja toimintamalleja asiakas tarvitsee ja toivoo? Yrityksen kulttuurin tulee tukea asiakkaan jatkuvaa kuuntelemista, ymmärtämistä ja siitä organisaatiolle seuraavien muutostarpeiden tunnistamista. Eri puolille organisaatiota hajaantunut asiakastieto vaatii tiivistä yhteistyötä tiedon yhdistämiseksi ja relevanttien näkemysten muodostamiseksi. 

Ketterältä organisaatiolta vaaditaan sellaisia rakenteita ja kulttuuria, jossa ihmiset uskaltavat uudistua ja kokeilla uusia asioita. Noin kolmannes yrityksistä ilmoitti tutkimuksessa, että he eivät ole pystyneet määrittelemään innovaatiotoiminnalle prosesseja, johtamismallia ja budjettia. Innovaatio voi sanana tuoda mieleen vapaamuotoisen mietiskelyn, mutta innovointi ei onnistu ilman määriteltyjä ja johdettuja toimintamalleja. Innovaatioiden takana on kokeilukulttuuria, resursseja ja yhteistyötä eri alueiden osaajien ja johdon välillä.

KPMG:n People & Change -palvelut

Tuemme asiakkaitamme suurten muutosten läpiviennissä, organisaatiorakenteiden suunnittelussa, osaamisen johtamisessa, HR-funktion kehittämisessä sekä HR-teknologian hyödyntämisessä. Autamme suurten muutoshankkeiden toteuttamisessa ja yritystason muutoskyvyn rakentamisessa. Tuemme myös organisaatiokulttuurin muutoksissa ja innovaatiokyvyn kehittämisessä.

Lisätiedot:

Eero Raunio

+358 20 7603 908

etunimi.sukunimi(at)kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö