close
Share with your friends

Muutos sähkömarkkinalain mukaisen vakiokorvauksen arvonlisäverokäsittelyyn

Sähkömarkkinalain mukainen vakiokorvaus muuttuu

Verohallinto muuttaa aiemmin antamaansa ohjeistusta sähkömarkkinalain mukaisen vakiokorvauksen arvonlisäverotukseen liittyen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Verohallinnon uudessa ohjeessa Vahingonkorvaus ja vahingonkorvauksen luonteinen erä arvonlisäverotuksessa mainitaan merkittävä kannanmuutos vakiokorvauksen arvonlisäverokäsittelyyn.

Sähkömarkkinalaissa tarkoitettu vakiokorvaus on sähkön loppukäyttäjälle sähkönjakelun ja sähköntoimituksen keskeytymisestä maksettu korvaus. Tätä korvausta ei tule enää käsitellä myynnin oikaisueränä, vaan vahingonkorvauksen luonteisena arvonlisäverotuksen ulkopuolisena eränä.

Verohallinnon ohje tulee voimaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä, joten siihen asti verovelvollisella on mahdollisuus soveltaa aikaisempaa ohjeistusta. Avustamme sähkömarkkinoilla toimivia yhtiöitä ajantasaistamaan arvonlisäverokäytäntöjään päivitetyn ohjeen mukaisiksi.

Lisätiedot:

Sari Hakapää

+358 20 7603 709

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö