close
Share with your friends

Muutoksia Viron yritysverotuksessa

Muutoksia Viron yritysverotuksessa

Virossa kaavaillaan varojen jakamiseen kannustavaa muutosta, jossa säännöllisesti varoja jakava yritys pääsee nauttimaan kevyemmästä verotuksesta. Samalla myös konsernien sisäinen lainananto siirrettäisiin verotettavan varojenjaon piiriin.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Viron perinteisestä poikkeava verotusjärjestelmä, jossa yrityksen veronmaksuvelvollisuus syntyy vasta yrityksen jakaessa varojaan, mahdollistaa yrityksen voittovarojen säilyttämisen virolaisessa yhtiössä verovapaasti. Yhdessä Viron yritysverojärjestelmän mahdollistamien joustavien ja pitkäkestoisten konsernien sisäisten rahoitusjärjestelyjen kanssa yritysten investointeja ja esimerkiksi uuden työvoiman palkkaamista tukevaksi tarkoitettu yritysverojärjestelmä on johtanut siihen, että yritykset panttaavat voittovarojaan investoimatta ja käyttävät konsernin sisäisiä lainoja korvaamaan varojen jakoa. 

Nyt Viron verojärjestelmään kaavaillaan varojen jakamiseen kannustavaa muutosta, jossa säännöllisesti varoja jakamalla yritys pääsee kevyemmän verotuksen piiriin. Kolmena ensimmäisenä vuotena jaetun voiton verokanta olisi 20 %, mutta neljäntenä vuotena verokanta laskisi 14 %:iin.  Lisäksi konsernien sisäisiin lainajärjestelyihin suunnitellaan merkittävää tiukennusta, jonka mukaan virolaisen konserniyhtiön toiselle konserniyhtiölle antamat lainat katsottaisiin veronalaiseksi voitonjaoksi siihen asti, kun laina on maksettu takaisin. Voitonjaoksi katsotusta lainasta maksettu vero palautettaisiin, kun laina on maksettu takaisin, ja siten vero toimisi panttina lainan takaisinmaksuun asti. 

Viron hallituksen kaavailemien muutosten odotetaan tulevan voimaan jo vuoden 2018 alussa. Lainojen verotuskohtelua koskeva muutos tulee todennäköisesti koskemaan jo vuonna 2017 myönnettyjä lainoja eli muutoksella olisi myös taannehtiva vaikutus. Tarkempia lisätietoja muutoksista ja niiden voimaanastumisesta vielä kuitenkin odotetaan.  

Välttyäkseen tarpeettomilta yllätyksiltä Viron yritysverojärjestelmää hyödyntävien suomalaisten yritysten tulisi ottaa verostrategiassaan ja rahoitusjärjestelyissään huomioon Virossa kaavaillut muutokset jo nyt. KPMG on vakiintunut toimija myös Virossa ja avustaa suomalaisia yrityksiä mielellään verostrategiassa ja rahoitusjärjestelyissä, joihin liittyy virolaisia konserniyhtiöitä.

Lisätiedot:

Hanna Höglund 

020 760 3278

Aki Kokko 

020 760 3803

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö