close
Share with your friends

KHO linjasi jälleenmyyjältä laskutettavien alustoimitusten arvonlisäverottomuutta

Linjaus alustoimituksen arvonlisäverollisuudesta

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun mukaan polttoöljyn myynti jälleenmyyjälle siten, että jälleenmyyjä noutaa polttoöljyn myyjän varastosta säiliöautolla, oli arvonlisäverollista. Sen sijaan ns. putkitoimitus myyjän varastosta suoraan vesialukseen oli arvonlisäverotonta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ratkaisu (KHO:2017:25) linjaa ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten varustamiseksi myytävien tavaroiden alv-käsittelyä tilanteissa, joissa nämä tavarat veloitetaan ns. jälleenmyyjältä, eli muulta kuin varustamolta tai vesialuksen omistajalta.

Tapauksessa oli kyse siitä, voiko yritys (A Oy) myydä ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleville vesialuksille toimitettua polttoöljyä arvonlisäverotta jälleenmyyjille olosuhteissa, joissa Tulli valmistevero- ja tullilainsäädännön nojalla valvoi toimitusten päätymistä kansainvälisen liikenteen vesialuksille.

KHO:n mukaan myynti jälleenmyyjälle oli arvonlisäverotonta silloin, kun polttoöljy toimitettiin ns. putkitoimituksena myyjän varastosta suoraan vesialukseen. Tällöin ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen omistajan tai haltijan katsottiin tosiasiallisesti (siis jo A Oy:n jälleenmyyjälle suorittaman myynnin yhteydessä) saavan oikeuden määrätä alukselle toimitetusta polttoöljystä niin kuin hän omistaisi sen.

Sen sijaan polttoöljyn myynti jälleenmyyjälle siten, että jälleenmyyjä noutaa polttoöljyn myyjän varastosta säiliöautolla, oli arvonlisäverollinen. KHO:n mukaan asiassa ei ollut merkitystä sillä, että sekä yhtiö että jälleenmyyjät olivat velvollisia antamaan tulli- ja valmisteverotustaan varten ilmoituksia, joiden oikeellisuutta Tulli valvoo.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun taustalla oli EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntö ja ratkaisu selkeyttää alustoimituksen arvonlisäverokohtelua Suomessa.

 

Lisätiedot:

Matti Lindholm P. 020 760 3235

Anna Kallunki P. 020 760 3418

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö