Juridiikkaa yhtiön ympäriltä ja ytimestä | KPMG | FI
close
Share with your friends

Juridiikkaa yhtiön ympäriltä ja ytimestä

Juridiikkaa yhtiön ympäriltä ja ytimestä

KPMG:n järjestämä kutsuvierasseminaari 7.3.2017 kokosi yhteen päättäjätahoa verkostoitumaan ja kuulemaan ajankohtaisia näkemyksiä yritysjuridiikan ympäriltä. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa EU:n uutta tietosuoja-asetusta, työlainsäädännön uudistuksia ja välirahoitusinstrumentteja. Lisäksi KPMG UK:n juristi Kevin King kertoi Brexitin vaikutuksista yritysten juridiseen toimintaympäristöön ja kuinka Brexitiin kannattaa valmistautua.

Lisätietoja

Head of Legal Services

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tietosuoja-asetus tuo velvoitteita

KPMG:n tietosuojajuridiikan asiantuntija Charlotta Henriksson esitteli puheenvuorossaan ensi vuonna voimaanastuvaa EU:n yleistä tietosuoja asetusta ja painotti erityisesti siihen sisältyviä yrityksille asetettuja uusia velvoitteita. Lisäksi hän valotti tietosuojan ja tietoturvan välisiä eroja ja yhteyksiä sekä tietosuoja-asetuksen tärkeää merkitystä erityisesti digitaalisessa liiketoiminnassa.

Merkittäviä muutoksia työlainsäädäntöön

Vuonna 2017 tulee voimaan useita työlainsäädännön muutoksia. KPMG:n työlainsäädännön asiantuntijat kävivät seminaarissa läpi työsuhteen päättymiseen liittyviä velvoitteita ja vuoden alussa voimaan astuneita velvoitteita.

Välirahoitusinstrumentit yhtiöoikeuden, verotuksen ja kirjanpidon näkökulmasta

KPMG Suomen lakipalvelujen vetäjä Ari Engblom esitteli suunnittelua välirahoitusinstrumentein yhtiöoikeuden, verotuksen ja kirjanpidon näkökulmasta. Hän käsitteli esityksessään kolmea välirahoitusinstrumenttia: pääomalainaehtoista hybridilainaa, suunnattuja ehdollisia SVOP-sijoituksia osakeyhtiöön ja niiden palautusta sekä hankinta- ja lunastusehtoisia osakkeita. Pääomalainaehtoinen hybridilaina vahvistaa yrityksen omavaraisuutta, millä voi olla vaikutusta rahoituksen saatavuuteen, rahoituksen hintaan sekä olemassa olevien lainakovenanttien rikkoutumisriskiin. Suunnattujen ehdollisten SVOP sijoitusten osakeyhtiön osalta Suomen yhtiölainsäädäntö ei tällaisia välirahoitusinstrumentteja tunne, ja verotuksellisesti ne herättävät runsaasti kysymyksiä. Hankinta- ja lunastusehtoiset osakkeet saattavat olla hyvä välirahoitusinstrumentti niissä tapauksissa, joissa suunnattujen ehdollisten SVOP-sijoitusten edellä mainittu yhtiö- ja vero-oikeudellinen tulkinnanvaraisuus aiheuttaa ongelmia, Engblom kertoi.

Impact of Brexit to the operational legal environment

Kevin King, KPMG UK, outlined the legal uncertainties facing businesses who do business in and with the United Kingdom as a result of the Brexit vote. The key areas for Finnish businesses with operations in the UK were People/Workforce, Data, Trade and Customs and Regulatory.  Businesses need assess their exposure in the possible scenario of a “hard Brexit” in March 2019 and begin to take “no regrets” actions to protect their business.  Sectors which are especially affected include financial services, aviation, life sciences and manufacturing or other sectors which rely on complex supply chains and “just in time” delivery.  More generally, Finnish businesses which rely on accessing the London financial markets for finance should consider over time how this may be affected.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä