KPMG Pharma outlook 2030 | KPMG | FI
close
Share with your friends

Edullisempia lääkkeitä ja ennennäkemättömiä hoitotuloksia

KPMG Pharma outlook 2030

KPMG:n Pharma outlook 2030: From evolution to revolution esittelee vuoden 2030 skenaarion, joka ennakoi alan merkittävimpien trendien vaikutuksia yritysten toimintaympäristöön ja liiketoimintamalleihin. Miten alan yritys voi valmistautua vuoden 2030 tuomiin haasteisiin?

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kaksi lääketeollisuutta haastavaa megatrendiä:

1. Hintapaineet. Julkishallinnot yksin ja yhtenäisenä rintamana EU-tasolla painavat lääkkeiden hintoja alas tiukentuvien budjettien ajamana. Samalla lääketeollisuudelta vaaditaan entistä enemmän läpinäkyvyyttä hintoihin: lääkkeitä ostavat vakuutusyhtiöt ja sairaalat haluavat lääkkeiden hintojen olevan sidoksissa hoidon mitattaviin tuloksiin (value-based pricing). Lääkkeiden tuottajien tulee myös panostaa entistä enemmän asiakaskokemukseen, mikä vaatii tiiviimpää yhteistyötä potilaiden kanssa.

2. Disruptiiviset teknologiat, jotka siirtävät painopisteen sairauden oireiden hoidosta ennaltaehkäisyyn ja sairauden poistamiseen kokonaan. Uudet hoitomuodot, teknologiat ja potilaiden pääsy omiin terveystietoihin vievät alaa kovalla vauhdilla uuteen suuntaan. Raportin mukaan alan organisaatioiden on nyt syytä huomioida miten mainitut megatrendit tulevat vaikuttamaan toimialaan ja miltä pelikenttä näyttää vuonna 2030.

Toimialan ”status-quo” tulee järkkymään, kilpailu muuttumaan ja yhtiöiden on pakko miettiä mikä on heidän oma tapansa vastata megatrendien luomiin haasteisiin. Raportissa nostamme esiin esimerkkeinä kolme nousussa olevaa toimialan kehityssuuntaa, joihin fokusointi voi vastata toimialan tulevaisuuden haasteisiin: lääketeknologia (pharma tech), genetiikka ja immuunihoito.

Tulevaisuuden kolme lääkealan yhtiöiden arkkityyppiä?

Edellä mainittujen megatrendien luomat haasteet tulevat vaikuttamaan myös lääkeyhtiöiden tulevaisuuden toimintamalleihin. Globaalisti näemme kolmen arkkityypin muodostumisen tulevaisuudessa:

1. Aktiivisesti usean eri yksikön kautta toimivat portfolioyhtiöt, joiden tavoitteena on järjestelyiden kautta kehittää portfoliotaan siten, että portfolion osat täydentävät toisiaan ja mahdollistavat joustavasti reagoinnin markkinoiden luomiin mahdollisuuksiin

2. Virtuaaliset arvoketjun hallinnoijat, jotka eivät omista mitään fyysisiä tuotteita, vaan perustavat toimintansa kerättyyn dataan ja sen analysointiin

3. Pienemmät niche-alueen erityisosaajat, jotka fokusoivat toimintansa vain tiettyyn hoidon osaan tai sairauteen

Miltä suomalainen lääketeollisuus näyttää vuonna 2030?

Raportissa esitellyt megatrendit ja toimialan perustavanlaatuiset muutokset vaikuttavat yhtiöiden toimintaan myös Suomessa.

— Suomessa keskustelu terveydenhuoltopalveluissa on jo jonkin aikaa ollut fokusoitunut hoidon mitattaviin tuloksiin ja meneillään oleva terveydenhuollon ja biotieteiden toimialojen lähentyminen tuo tämän aiheen vahvasti mukana myös keskusteluun lääketeollisuuden hinnoitteluperiaatteista, sanoo KPMG Oy Ab:n hyvinvointipalveluista vastaava Pasi Tyyvi

Yhteistyön merkitys toiminnassa on jo tällä hetkellä merkittävää. Esimerkiksi suomalaiset Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät viime vuonna noin 27 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön. 

— Myös muut yhteistyömallit (mm. HUS, Helsingin yliopiston ja MSD; Turun yliopisto ja Boehringer Ingelheim sekä FIMM ja Pfizer) todistavat, että kansainväliset lääkeyhtiöt tunnistavat edut yhteistyöstä suomalaisen osaamisyksiköiden kanssa. Pohjoismaisella tasolla on myös otettu ensiaskeleita siitä, miten eri maissa kerättyä terveysdataa voitaisiin tietoturvallisesti hyödyntää tutkimustarkoituksiin, Tyyvi jatkaa.

Toimialan yrityksille ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa ratkaisua mihin tuotteeseen / palveluun keskittyä tai millä mallilla toimia. Megatrendit on otettava huomioon jokaisen yhtiön tulevaisuudensuunnitelmissa.

— Yhtiöiden on tunnistettava alan megatrendit ja niiden vaikutus ei vain yhtiöön itseensä vaan koko sen toiminnan arvoketjuun. On mietittävä mitä muutoksia on tarpeen tehdä, jotta tuottoisaa liiketoimintaa pystytään jatkamaan myös tulevaisuudessa. Löytyykö vastaus virtuaalisen arvoketjun hallinta -toimintamallista vai ehkä immuunihoidon strategisesta painopistealueesta?

Lataa raportti pdf:nä sivun alaosasta.

 

Lisätiedot:

Pasi Tyyvi

Director, Head of Health and Life Science 

+358 20 7603 089

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä