Digitaalinen työvoima muuttaa kaiken | KPMG | FI
close
Share with your friends

Digitaalinen työvoima muuttaa kaiken

Digitaalinen työvoima muuttaa kaiken

Mitä tapahtuu, kun robotit saapuvat työpaikoillemme? Miten robotti sijoittuu organisaatiorakenteeseen? Kyse ei ole tulevaisuuden utopiasta, vaan muutos on väistämätöntä. Epävarma tilanne ei ole pelkästään teknologiajohtamisen haaste, vaan henkilöstöjohtamisen tulee olla muutoksen johtamisen keskiössä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Digitaalinen työvoima on muuttamassa työelämää dramaattisesti: meneillään oleva muutos ei rajoitu vain yhteen yritykseen tai tiettyihin toistuviin työtehtäviin, vaan muutoksen kohteena on jopa kymmenien prosenttien osuus nykyisistä työtehtävistä*.Tähän muutokseen on pakko reagoida. Milloin, miten ja missä se koskettaa omaa organisaatiota ja kaikkia sen nykyisiä ja tulevia työntekijöitä? Entä minua henkilökohtaisesti?

Vaikka digitaalisen työvoiman käyttö on vielä alkuvaiheessa, organisaatioiden on jo aloitettava valmistelemaan polkua tulevaan. Kenen työpanoksen ohjelmistorobotti voi korvata ja mitä siitä seuraa? Miten työntekijät saavat aikaan enemmän työskentelemällä yhdessä digitaalisen työvoiman kanssa? Mitä uusia mahdollisuuksia teknologia luo organisaatiolle? 

 

Digitaalinen työvoima tehostaa työtä — ja vie monen työt

Digitaalinen työvoima on laaja käsite. Itse ohjelmistorobottien lisäksi siihen liittyy monenlaista teknologiaa, kuten pilvipalveluja, sosiaalista mediaa, big dataa, analytiikkaa ja koneoppimista. Uudet teknologiat säästävät organisaatioiden kustannuksia, mutta lisäksi niiden avulla voidaan parantaa tuottavuutta, antaa aikaa innovoinnille sekä poistaa manuaalityön virheitä. Työstä tulee läpinäkyvää ja sitä voidaan auditoida täydellisesti. Nämä muutokset tulevat tarkoittamaan useiden työtehtävien vähentymistä, ja siten usein myös henkilöstöresurssien tarpeen pienenemistä.

Maailmalla on jo nähty esimerkkejä tästä kehityksestä. Applen ja Samsungin alihankkijana toimiva Foxconn on vähentänyt vuoden 2016 aikana tehdastyöntekijöidensä määrää 60 000 hengellä robotiikan avulla. Viime vuosikymmeninä irtisanomisiin liitettyjä ulkoistuspalveluja toimittavat yritykset ovat robotiikan takia puolestaan nyt itse muutoksen kohteena. Tutkimustalo HfS Research arvioi Intian palvelukeskuksien työntekijämäärän voivan laskea jopa 500 000 hengellä vuoteen 2021 mennessä. Englannissa suuri ulkoistustoimittaja Capita Group on puolestaan ilmoittanut vähentävänsä 2 000 työntekijää kustannusten alentamiseksi ja käyttävänsä säästöt automaatioteknologian investointeihin.

Digitaalinen työvoima haastaa myös korkeammin koulutettuja: esimerkiksi toimittajarobotin on uutisoitu kykenevän ainakin urheilun tulosuutisten kirjoittamiseen, hoivarobotit ottavat haltuun hoitajien työn ja juristien työ voi vähentyä robottien etsiessä lakikirjoista tietoa ja kahlatessa läpi oikeuskäytäntöä.

 

Muutosjohtamista epävarmuuden sietämiseksi

Työpaikkojen väheneminen ja epävarmuus omasta tilanteesta kiristävät tilannetta organisaatioissa. Henkilöstöjohtamiselta vaaditaan edelläkävijyyttä muutostilanteessa, jotta muutos voidaan kääntää tarkoittamaan myös uusia mahdollisuuksia henkilöstölle. Miten robotit voidaan toivottaa tervetulleiksi työpaikoille helpottamaan työtä, ja keskittyä tekemään laadukkaampaa ja inhimillistä ajattelua vaativaa työtä? Miten henkilöstön ja robottien yhteistyöstä tehdään sujuvaa? Kuka opettaa robottia tekemään nykyään ihmisille kuuluvia työtehtäviä?

Jatkossa työntekijät saavat enemmän aikaan vähemmällä ajalla tai koulutuksella, robotti tekee tylsät rutiinit ja tiedonhaut, ja nostaa vain olennaisia asioita ihmisen läpikäytäväksi. Kaikkien kannalta onnistunut muutos vaatii paljon suunnittelua, viestintää ja asian yhdessä käsittelyä. Huonosti suunniteltu työn ja prosessien automatisointi voi johtaa kaaokseen, jossa yksi ikävimmistä lopputulemista on huonosti sitoutunut henkilöstö.

Olennaista muutoksen suunnittelulle on ensin ymmärtää digitaalisen työvoiman vaikutukset organisaation kokoon ja muotoon. KPMG suosittelee etenemisen vaiheistusta seuraavasti:

 

- Organisaation strategian henkilöstövaikutukset

- Työntekijämäärät ja koostumus jatkossa

- Tulevaisuuden organisaation suunnittelu

- Muutoksen käynnistys

- Seuranta ja oppiminen

 

Työelämä on selvinnyt aiemminkin radikaaleista rakennemuutoksista: esimerkiksi Yhdysvaltain maataloudessa työskenteli vuonna 1900 noin 41 % työvoimasta, vuonna 2000 osuus oli 1,9 %. Parantunut kustannustehokkuus johtaa tuotteiden ja palveluiden halvempiin hintoihin, lisäten siten niiden kysyntää ja siten taas työvoiman tarvetta. Tässä ajassa on paljon samaa kuin sata vuotta sitten tapahtuneessa työelämän murroksessa. Varmaa on ainoastaan se, että jokaisen työtehtävät ja työn sisällöt muuttuvat niin, että robotit voidaan toivottaa tervetulleiksi työpaikoille.

 

Lataa sivun alaosasta KPMG:n Thought Leadership -raportti Rise of the humans. The integration of digital and human labor.

 

* C.Frey & M.Osborne: The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation

KPMG:n People & Change -palvelut

Tuemme asiakkaitamme suurten muutosten läpiviennissä, organisaatiorakenteiden suunnittelussa, osaamisen johtamisessa, HR-funktion kehittämisessä sekä HR-teknologian hyödyntämisessä.

Lisätiedot:

Eero Raunio

+358 20 7603 908

etunimi.sukunimi(at)kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä