close
Share with your friends

Autoteollisuus siirtymässä uuteen ulottuvuuteen

Autoteollisuus siirtymässä uuteen ulottuvuuteen

KPMG:n Global Automotive Executive Survey 2017 selvitti autoalalla toimivien päättäjien näkemyksiä alan tämän hetken ja tulevaisuuden trendeistä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG International on selvittänyt nyt 18. kertaa peräkkäin autoalalla toimivien päättäjien näkemyksiä alan tämän hetken ja tulevaisuuden trendeistä. Tämän kertaisessa tutkimuksessa selvitettiin myös 2400 kuluttajan mielipiteitä ja näin saatuja vastauksia verrattiin yritysvastaajien näkemyksiin. 

Raportissa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mistä autoteollisuus saa jatkossa tulonsa, kun digitaalisuus valtaa yhä enemmän jalansijaa eikä menestystä enää voi mitata myytyjen autojen kappalemäärillä? Löytyykö ratkaisu asiakkaista, asiakasdatasta vai aivan uudenlaisesta digitaalisesta ekosysteemistä? 
  • Onko autojen polttoaineratkaisuilla ja ympäristökysymyksillä autonostajalle enää väliä, kun autot muuttuvat itseohjautuviksi? 
  • Kuka omistaa kaiken asiakkaaseen ja ajoneuvoon liittyvän datan, jota tietoverkkoihin kytketyn kulkuneuvon kautta syntyy? 
  • Miten käy tietoturvan - kenelle kuluttajat haluavat luovuttaa tietonsa ja mitä he odottavat vastineeksi? 
  • Miten käy autoja valmistavien yritysten eri puolilla maailmaa? Menettääkö Eurooppa asemiaan entisestään? Tuleeko Kiinasta autoalan johtava innovaatioiden lähde? Yllättääkö Intia? 

Syys-lokakukussa 2016 toteutettuun tutkimukseen osallistui lähes 1000 vastaajaa edustaen autovalmistajia, alihankkijoita, autokauppaa, alan rahoitus- ja liikkumispalveluja tuottavia tahoja sekä ICT-alan yrityksiä. Otanta jaettiin tasan tuote- ja palvelulähtöisiä tahoja edustavien vastaajien kesken ja lisäksi ICT-yritysten osuus oli aiempaa suurempi. Näin tutkimus heijastelee entistä paremmin markkinoiden viimeisimpiä kehityssuuntia ja ottaa huomioon myös koko toimialaa haastavat uudet pelurit. 

Maantieteellisesti tutkimus kattaa yhteensä 42 maata, mukaan lukien Suomi. Noin kolmannes vastaajista edustaa Länsi- ja Itä-Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa 13 prosenttia ja samoin Etelä-Amerikkaa. Intiassa ja ASEANin talousalueella vastaajista sijaitsee 15 prosenttia, Kiinassa 9 prosenttia ja Japanissa ja Etelä-Koreassa yhteensä 10 prosenttia. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista työskentelee yrityksessä, joiden liikevaihto on yli USD 1 mrd. ja tästä joukosta puolet on yrityksiä, joiden liikevaihdon kokoluokka ylittää USD 10 mrd.

Tutkimuksen tuloksiin voit tutustua interaktiivisen raportointinäkymän kautta osoitteessa www.kpmg.com/GAES2017. Vastauksia voi suodattaa muun muassa alueittain, maittain ja kohderyhmittäin. 

Lehdistötiedote

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö