close
Share with your friends

Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017

Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 30.11.2016 hallituksen esityksen työsopimuslain muutoksesta. Koeaika pitenee, työnantajan takaisinottovelvollisuusaika lyhenee ja pitkäaikaistyöttömien palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen helpottuu. Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2017.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Koeaika pitenee

Koeajan enimmäispituus pitenee nykyisestä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Lisäksi työnantajalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Koeaikaa voidaan pidentää yhdellä kuukaudella kutakin poissaolojaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

Takaisinottovelvollisuusaika lyhenee

Lakimuutoksen myötä myös työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenee nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Pitkäaikaistyöttömien palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen helpottuu

Lakimuutoksen myötä pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. 

Miten KPMG voi auttaa ?

Asiantuntijamme työskentelevät päivittäin näiden kysymysten äärellä ja käyvät jatkuvaa ammatillista KPMG:n palvelu- ja toimialat ylittävää vuoropuhelua eri alojen asiantuntijoiden välillä. Ota yhteyttä, olemme tavoitteidesi tukena. 

Lisätietoja

Keijo Putkonen
Lakimies
Puh. 020 760 3048 

 

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö