close
Share with your friends

Ennakkoratkaisu: verovelvolliselle luottamuksensuojaa myös ennakkoratkaisun voimassaoloajan päätyttyä

Ennakkoratkaisun luottamuksensuojan voimassaolo

Korkein hallinto-oikeus on antanut merkittävän luottamuksensuojaa koskevan ratkaisun: arvonlisäverolain kiinteistöinvestointien tarkistusvastuuta koskevilla säännöksillä ei voida mitätöidä verovelvolliselle annettua ennakkoratkaisua sen voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tapauksessa KHO:2016:196 yhtiö oli saanut Verohallinnolta ennakkoratkaisun vuonna 2011, jossa sen toiminnan oli todettu olevan arvonlisäverollista pysäköintitoimintaa. Yhtiö oli rakentanut pysäköintilaitoksen, joka oli valmistunut vuonna 2012 ja vähentänyt rakentamiskustannusten arvonlisäveron. Ennakkoratkaisun voimassaoloaikana alkuvuonna 2012 korkein hallinto-oikeus oli kuitenkin antanut julkaistun ennakkoratkaisun, jossa todettiin, ettei osakkeiden omistukseen perustuvaa pysäköintiä voida pitää arvonlisäverollisena pysäköintitoimintana.

Verohallinto oli poistanut yhtiön arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ennakkoratkaisun voimassaoloajan päätyttyä 1.1.2013 alkaen ja vaatinut yhtiötä oikaisemaan kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyn johdosta jo tekemiään arvonlisäverovähennyksiä.

Luottamuksensuojan ennalta-arvaamaton menettäminen painoi perusteluissa

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan vähennysoikeuden menettämistä olisi tässä tilanteessa pidettävä sellaisena yllättävänä ja ennalta-arvaamattomana lopputuloksena, joka unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen merkitsisi luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista.

Luottamuksensuojan toteuttamiseen KHO:n mukaan olisi kaksi vaihtoehtoa: joko yhtiötä pidetään yhä toiminnastaan arvonlisäverollisena tai yhtiö poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, mutta tarkistusvastuuta ei vaadita toteutettavaksi.  KHO päätyi pitämään yhtiön arvonlisäverovelvollisena ja kumosi Verohallinnon ja Helsingin hallinto-oikeuksien päätöksen rekisteristä poistamisesta. Ratkaisun mukaan yhtiön perusteltu luottamus voi kohdistua vähennysoikeuden pysymiseen kuitenkin vain, jos se maksaa tarkistuskauden loppuun saakka arvonlisäveroa pysäköintitoiminnassa perimistään vastikkeista.

 

Lisätiedot

Anna Kallunki 020 760 3418

Marko Ojala 020 760 3341

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö