close
Share with your friends

Teknologiasektorilla paletti sekaisin – disruptiiviset teknologiat haastavat myös teknologiayritykset

Teknologiasektorilla paletti sekaisin

Kilpailutilanne teknologiasektorilla on murroksessa disruptiivisten teknologioiden valikoiman kasvaessa ja toimialan ulkopuolelta tulevien yritysten astuessa markkinoille, joilla teknologia-ala on perinteisesti kulkenut muutoksen eturintamassa ja näyttänyt suunnan muiden seuratessa perässä. KPMG:n tutkimus kartoittaa, millä tavoin teknologiasektorin yritykset investoivat uusiin teknologioihin ja miten nämä investoinnit vaikuttavat liiketoimintamalleihin ja operatiiviseen toimintaan.

Jan Nyström

Director, Head of Data & Analytics

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kilpailu tulee alan ulkopuolelta 

Teknologiayhtiöiden suurimpana huolenaiheena on toimialan ulkopuolelta tuleva kilpailu. Tutkimukseen vastanneista 78 prosenttia on joko jossain määrin tai erittäin huolestunut siitä, miten alan ulkopuolelta tulevat yhtiöt muuttuvat teknologiayhtiöiksi. Ohjelmistot ovat yhä enenevässä määrin liiketoiminnan ytimessä, olipa toimiala mikä tahansa – vähittäiskauppa, terveydenhuolto, autonvalmistajat – ja ne kaikki ravisuttavat myös teknologia-alalla toimivia.

Tutkimuksen mukaan monet niistä, jotka ovat kokeneet uusien teknologioiden seuraukset negatiivisina, myöntävät, että he näkivät uusien trendien esiinmarssin liian myöhään. Sitä vastoin 46 prosenttia niistä, jotka kertoivat disruptiivisten teknologioiden olleen hyödyksi liiketoiminnalleen, olivat investoineet uusiin teknologioihin kilpailijoitaan aikaisemmin. 

Suomen KPMG:llä Teknologia, Media ja Telekommunikaatio -toimialasta vastaavan Esa Kailialan mukaan kyvyssä toimia nopeasti tai olla ajoissa liikkeellä ei enää välttämättä ole kyse siitä, että pääsee markkinoille aikaisemmin kuin muut 

– Tänä päivänä se voi tarkoittaa myös sitä, että yritys ottaa disruptiiviset teknologiat vikkelästi käyttöönsä ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia tuotteissaan, markkinoinnissa, valmistuksessa ja muissa toiminnoissaan.

Tutkimustulokset tukevat tätä näkemystä: yli puolet, 55 prosenttia niistä, jotka ovat nähneet uusien teknologioiden hyödyt ja positiiviset vaikutukset, hyödyntävät niitä muovatakseen liiketoimintamallejaan uudelleen ja parantaakseen tuottavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta. 

Merkittävimpinä tuottavuutta parantavina teknologisina ratkaisuina mainitaan esineiden internet, data ja analytiikka sekä robotiikka. Lähes puolet, 49 prosenttia, vastaajista nimeää esineiden internetin tuottavuuden parantamisen kannalta kaikkein tärkeimmäksi tekijäksi – olipa kyse työntekijätehokkuuden parantamisesta ja projektiaikataulujen kehittämisestä tai hankintaketjujen restrukturoinnista jne. 

Investointeja laajalla rintamalla

Päänvaivaa teknologiasektorin päättäjille tuottaa se, mihin disruptiivisiin teknologioihin heidän organisaationsa kannattaisi panostaa ja millä tavoin, jotta investoinnit tuottaisivat eniten lisäarvoa liiketoiminnalle. 

Tutkimuksen valossa alan yritykset pelaavat tällä hetkellä varman päälle: useimmat heittävät verkot laajoille vesille ja investoivat useisiin eri teknologioihin samanaikaisesti. Investointien kärjessä ovat data ja analytiikka sekä esineiden internet, 61 prosentin osuudella, mutta aivan kärjen tuntumassa ovat myös pilvipalvelut ja erilaiset markkinointialustat. Muita erittäin vahvoja osa-alueita ovat mobiiliteknologiat, digitaaliset maksuvälineet, tekoäly ja kognitiivinen tietojenkäsittely, puettava teknologia ja sosiaalinen media, virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus, robotiikka sekä 3D-tulostus.

Jan Nyström, Suomen KPMG:llä dataan ja analytiikkaan liittyvistä palveluista ja niiden kehittämisestä vastaava johtaja, myöntää että tarjolla olevien investointimahdollisuuksien määrä on yrityksen kannalta hämmentävä. 

– KPMG:n selvityksen mukaan yritykset suhtautuvat tilanteeseen eri tavoin: jotkut pyrkivät saavuttamaan johtavan aseman ottamalla käyttöönsä uusia teknologioita, toiset ovat vielä odottavalla kannalla. Jotkut toiset eivät välttämättä edes tajua yrityksensä tulevan ”häirityksi”, kun taas toiset ovat valinneet olla välittämättä häiriötekijöistä ja ovat vakuuttuneita siitä, että tämän hetken toimintamallit ovat tie menestykseen myös jatkossa. 

– Uudet, disruptiiviset teknologiat lisääntyvät nopeaa vauhtia. Tämän hetken kuumin läpimurto voi pian olla muisto vain. Kun tarjolla on niin paljon vaihtoehtoja, on äärimmäisen vaikeaa metodologisesti luodata, arvioida, pilotoida ja ottaa käyttöön uusia teknologioita. Olennaista on yrittää ja kokeilla ja seurata jatkuvasti, mikä kulloinkin on uutta ja arvioida, mitä mahdollisia hyötyjä uusilla teknologioilla voi olla, Nyström kannustaa.

KPMG Internationalin TMT-toimiala on laatinut kehikon, The Disruptive Technology value map, jonka avulla teknologiayritykset voivat tutustua erityyppisiin disruptiivisiin teknologioihin ja siihen, mitä keskeisiä hyötyjä niistä voi olla organisaation operatiivisen toiminnan, liiketoimintamallien tai asiakkuus- ja markkinointitoimenpiteiden kehittämisen kannalta. 

Voit tutustua täällä yllämainittuun viitekehykseen.

Lataa raportin pdf alta.

Tietoa tutkimuksesta 

Raportti Disruptive technologies barometer. The disruptors are being disrupted pohjautuu maailmaanlaajuiseen, KPMG Internationalin Teknologia, Media ja Telekommunikaatio -toimialan Forrester Consultingilla teettämään tutkimukseen. Tutkimuksen kohteena olivat teknologiayritysten päättäjät, joita osallistui tutkimukseen yhteensä 580 henkilöä 16 eri maasta (Australia, Brasilia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Israel, Japani, Portugali, Etelä-Korea, Etelä-Afrikka, Espanja, Taiwan, Iso-Britannia ja USA). Edustettuina olivat teknologiasektorin eri toimijat laitevalmistajista ja ohjelmistoyrityksistä puolijohdevalmistajiin ja tarvikemyyjiin sekä muun muassa internet-yhtiöitä ja sosiaalisen median teknologiaan ja ratkaisuihin erikoistuneita yrityksiä. 

Tutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, johon osallistui yhteensä 1740 vastaajaa TMT-toimialan kaikilta osa-alueilta, 580 henkilöä kultakin. Media- ja telekommunikaatioalan tulokset julkaistaan joulukuussa 2016. 

 

Tutustu KPMG:n Data- ja analytiikkapalveluihin

Blogikirjoituksemme aiheesta: Poimi disruption merkit ympäristöstäsi

 

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö