close
Share with your friends

Pohjoismaisten yritysten hankintatoimissa hyödyntämätöntä potentiaalia

Hankintatoimissa hyödyntämätöntä potentiaalia

Hyvin johdettu hankintatoimi tuottaa lisäarvoa poistamalla ja vähentämällä kustannuksia läpi toimitusketjun. Samalla se varmistaa, että asiakastarpeita ja -odotuksia täyttäviä tuotteita ja palveluita kyetään toimittamaan loppukäyttäjille tehokkaasti.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG:n tuore raportti ”The Power of Procurement – The Nordics” selvitti pohjoismaisten organisaatioiden tapoja hyödyntää hankintatointa kilpailukyvyn parantamisessa, omistaja-arvon luomisessa sekä kokonaiskustannusten alentamisessa. Raportin tiedot kerättiin kyselytutkimuksella, johon osallistui yhteensä 153 yksityisen ja julkisen sektorin toimijaa Pohjoismaissa. 

Keskeiset havainnot:

— Vain puolet kyselyyn vastanneiden organisaatioista hyödyntää täysimääräisesti hankintatoimiaan suorien kustannusten hallintaan, epäsuoria kustannuksia vielä harvempi.

— Strategiat toimittajariskien hallintaan kuitenkin puuttuvat lähes puolelta, ja vain joka toisessa organisaatiossa hankinnan prosesseja valvotaan.

— Investoinnit henkilöstön valmennukseen ovat pienempiä keskittyneissä hankintatoimissa. 

— Ulkoiset paineet huomioida kestävyyttä hankinnassa ovat kasvaneet entisestään. Mitä strategisemmin valistunut hankintatoimi on, sitä todennäköisemmin kestävyystavoitteita on asetettu ja niiden prioriteetti on korkea.

Voit ladata raportin pdf-tiedostona sivun oikeasta laidasta.

KPMGn Strategiaryhmä tukee asiakkaita hankinnan saralla mm. hankintastrategian määrittelyssä, tuoteryhmähallinnassa (category management), suoran ja epäsuoran hankinnan kustannusten alentamisessa, toimittajahallinnassa, toimittajaverkoston riskienhallinnassa sekä hankintahenkilöstön valmennuksessa. 

Lisätietoja:

Anders Hahnsson, Advisory Director, Global Strategy

020 760 3988

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö