close
Share with your friends

Keskusverolautakunta: yksittäistä osake-erää ei pidetty liiketoimintakokonaisuutena

KVL: yksittäinen osake-erä ei liiketoimintakokonaisuus

KVL on 29.4.2016 antamassaan ennakkoratkaisussa katsonut, että yksittäistä osake-erää ei voitu pitää liiketoimintasiirtoa käsittelevän EVL 52 d §:n 1 momentissa tarkoitettuna liiketoimintakokonaisuutena.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tapauksessa (KVL 22/2016) yhdeksän paikallista sähköyhtiötä omisti yhdessä 99 prosenttia A Oy:stä, joka harjoitti niiden toiminnasta erillistä alueverkkotoimintaa. Sähköyhtiöiden omistusosuudet A Oy:stä vaihtelivat 1,5 prosentista 20,5 prosenttiin.

Paikallisten sähköyhtiöiden oli tarkoitus siirtää omistamansa A Oy:n osakkeet EVL 52 d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla uudelle perustettavalle yhtiölle, joka jatkaisi A Oy:n toimintaa. Käytännössä siirron kohteena oli A Oy:n harjoittama sähköliiketoiminta, joka eroaa luonteeltaan hakijayhtiöiden harjoittamasta sähköliiketoiminnasta.

KVL katsoi, ettei kunkin sähköyhtiön omistamaa yksittäistä osake-erää voida pitää sellaisena itsenäisenä liiketoiminnan osana, jota EVL 52 d §:n 1 momentissa tarkoitetaan liiketoimintakokonaisuutena. Näin ollen järjestelyyn ei voitu soveltaa EVL 52 d §:n liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

 

Lisätietoja

Hanna Höglund P. 020 760 3278

Suvi Ovaskainen P. 020 760 3169

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö