close
Share with your friends

Nestekaasu muuttuu verolliseksi polttoaineeksi vuoden 2016 alussa – oletko valmis?

Nestekaasu muuttuu verolliseksi polttoaineeksi

Nestekaasun verottomuus poistuu, kun muutos lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) astuu voimaan 1.1.2016.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tämän jälkeen nestekaasusta kannetaan energiasisältövero, hiilidioksidivero sekä huoltovarmuusmaksu muiden polttoaineiden tapaan. Lainmuutoksen myötä nestekaasun käyttö muun muassa lämmityksessä, elintarviketeollisuuden paistouuneissa, kotitalouskäytössä sekä työkoneiden polttoaineena on verollista. Nestekaasun verotuksessa noudatetaan valmisteverotuksen menettelyitä.

Verottomana säilyy kuitenkin enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkauksessa oleva nestekaasu, mutta siihen sovelletaan valmisteverotuksen valvontaa ja tuotteiden siirtämistä koskevia säännöksiä. Nestekaasuun sovelletaan myös muita nestemäisten polttoaineiden verottomuutta koskevia säännöksiä.

KPMG:n asiantuntemus avuksi valmisteverotuksessa

Kun nestekaasu muuttuu verolliseksi, yrityksenne voi tarvita uuden valmisteverotuksen luvan tai jo olemassa olevaa lupaa tulee päivittää koskemaan myös nestekaasua. Nestekaasun valmistajien, maahantuojien ja tukkukauppiaiden kannattaa varautua hyvissä ajoin lain voimaantuloon hakemalla tai päivittämällä tarvittavat viranomaisluvat sekä varmistamalla, että tietojärjestelmät vastaavat valmisteverotuksen vaatimuksia. Nestekaasun valmisteverolupaa koskeva hakemus on hyvä toimittaa Tullille viimeistään syyskuun 2015 loppuun mennessä riittävän käsittelyajan varaamiseksi.

Avustamme kaikissa valmisteverotukseen liittyvissä kysymyksissä kuten tullilupien tarpeellisuuden arvioinnissa sekä itse luvanhakuprosessissa.© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö