close
Share with your friends

Korkovähennysrajoitukset ja uusi veroilmoituslomake

Korkovähennysrajoitukset ja uusi veroilmoituslomake

Veroilmoitusten jättöaika lähestyy. Mikäli kiinteistöyhtiö luokitellaan elinkeinotoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi, tulevat myös uudet korkovähennysrajoitukset sovellettaviksi. Korkovähennysrajoitukset astuivat voimaan 1.1.2013 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2014 verotuksessa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Korkovähennysrajoituksiin liittyen EVL-tulolähteessä verotettavien yhtiöiden tulee liittää veroilmoitukseensa uusi liitelomake 81, jolla ilmoitetaan verovuoden nettokorkomenot ja niiden vähennyskelvoton osuus, jos yhtiön nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja yhtiöllä on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL 18 a §) mukaisia etuyhteysvelkojen korkomenoja. Kyseisellä lomakkeella vaaditaan myös aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja vähennettäväksi.

 

Verohallinnon viime vuosina tiukentuneiden veronkorotuskäytäntöjen vuoksi yhtiöiden kannattaa panostaa veroilmoituslomakkeiden huolelliseen täyttämiseen.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö