close
Share with your friends

Kiinteistösijoitusyhtiöiden tulolähdejako

Kiinteistösijoitusyhtiöiden tulolähdejako

Kiinteistösijoitusalalla on toistaiseksi voitu huokaista helpotuksesta korkovähennysrajoitusten soveltamisalan osalta, sillä suurin osa kiinteistöyhtiöistä on perinteisesti katsottu kuuluvan TVL-tulolähteeseen, ja siten korkovähennysrajoitussääntelyn ulkopuolelle.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Verohallinnon korkovähennysrajoituksista antaman tuoreen ohjeen mukaan kuitenkin kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osalta ratkaistaan tapauskohtaisesti, kuuluuko niiden harjoittama toiminta elinkeinotoiminnan tulolähteeseen vai muun toiminnan tulolähteeseen.

 

Kiinteistösijoitustoimintaa harjoittaa yleensä taho, joka omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Kiinteistöyhtiöiden toimialana ei ole kiinteistösijoitustoiminta vaan yleensä kiinteistön omistaminen. On mahdollista, että yksittäinen kiinteistöyhtiö voidaan luokitella Verohallinnon ohjeessa tarkoitetuksi elinkeinotoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi tilanteissa, joissa kiinteistösijoitustoiminnan tunnusmerkit täyttyvät konsernikokonaisuuden kannalta arvioituna. Tällöin kyseenomainen kiinteistöyhtiö tulisi myös korkovähennysrajoitussääntelyn piiriin, jos muut tähän liittyvät edellytykset täyttyvät.

 

Toisaalta mahdollinen tulolähdetulkinnan muutos saattaa jatkossa, joskaan ei automaattisesti, puoltaa konserniavustusten käyttöä myös kiinteistöyhtiöiden ja muiden konserniyhtiöiden välillä. Tähän hyvin tulkinnanvaraiseen asiaan kannattaa varautua esim. pyytämällä ennakkoratkaisua omistettujen kiinteistöyhtiöiden tuloverostatuksesta. Tulolähdetulkinta vaikuttaa taustalla ”kivijalan” luonteisesti tuloverotusta koskevien säädösten noudattamiseen sekä mahdollisiin verosuunnittelutoimenpiteisiin tuloverotuksen puolella.

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö