close
Share with your friends

Superyleishyödyllisen yhteisön verohuojennuksen hakeminen

Superyleishyödyllisen yhteisön verohuojennus

Yleishyödyllisenä verotuksessa pidetty yhdistys tai säätiö voi hakea huojennusta veronalaisille elinkeino- tai kiinteistötuloilleen. Huojennusta tulee hakea neljän kuukauden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jolta huojennusta haetaan. Jos yhdistyksen tai säätiön tilikausi on kalenterivuosi, tulee huojennusta siis hakea huhtikuun 2015 loppuun mennessä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Veronhuojennuksen edellytyksistä säädetään laissa eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Veronhuojennuksen saaminen edellyttää, että yhteisö harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. Veronhuojennus voidaan myöntää vain silloin, kun sitä voidaan pitää perusteltuna yhteisön toiminnan yhteiskunnalle tuottamaan etuun nähden.

 

Huojennusta harkittaessa tulee ottaa huomioon se, missä määrin yhteisön varoja ja tuloja käytetään yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen toimintaan. Lisäksi merkitystä on sillä, merkitseekö yhteisön tiettyä liiketoimintaa koskeva huojennus vastaavaa toimintaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille haittaa, joka ei ole vähäinen. Kiinteistötulo voidaan puolestaan huojentaa, jos kiinteistöä käytetään pääasiassa yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. Huojennusta haetaan kirjallisesti Savo-Karjalan yritysverotoimistolta. Huojennuksen myöntämiskriteerit ovat tulkinnallisia, ja kokemustemme mukaan etenkin kilpailuhaittaa koskevaa kriteeriä on tulkittu viime vuosina varsin ankarasti. Myös kysymykseen siitä, onko yhteisö yhteiskunnallisesti merkittävää yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yhteisö, liittyy tulkinnallisuutta. Jos huojennuksen hakeminen on ajankohtaista, niin ole yhteydessä, autamme mielellämme.

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö