close
Share with your friends

KHO:lta vuosikirjaratkaisu osakepalkkioiden varainsiirtoverotuksesta

KHO:lta ratkaisu: Osakepalkkioiden varainsiirtoverotus

Korkein hallinto-oikeus antoi 9.3.2015 ratkaisun pörssiyhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukaisten osakehankintojen perusteella maksettavasta varainsiirtoverosta. Hakijayhtiön kannustinjärjestelmän mukaisissa osakehankinnoissa oli KHO:n mukaan kyse varainsiirtoverolaissa tarkoitetuista luovutuksista, joissa vastike muodostui osittain tai kokonaan avainhenkilöiden työpanoksesta. Osakkeista oli tämän vuoksi suoritettava varainsiirtoveroa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 2015:32 oli kysymys X Oyj:n avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä, jonka ehtojen mukaan mahdollinen palkkio voitiin maksaa osakkeina tai rahana. Mikäli palkkio maksettiin rahana, avainhenkilö oli velvoitettu ostamaan työnantajayhtiö X Oyj:n osakkeita enintään 50 prosentilla rahapalkkion määrästä. X Oyj antoi arvopaperivälittäjälle tämän mukaisen toimeksiannon ostaa yhtiön osakkeita pörssissä palkkiovaroilla avainhenkilöiden lukuun.

 

KHO:n enemmistö katsoi, että osakehankinnoissa oli kyse varainsiirtoverolain 15 a §:n 4 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista luovutuksista, joissa vastike muodostui osittain tai kokonaan avainhenkilön työpanoksesta. Osakkeista oli tämän vuoksi suoritettava varainsiirtoveroa. Perusteluissa korostettiin, että avainhenkilöt olivat olleet kannustinjärjestelmän mukaan velvollisia hankkimaan rahapalkkiolla X Oyj:n osakkeita, joihin liittyi lisäksi luovutusrajoituksia. Merkitystä ei annettu sille, että osakkeet oli hankittu avainhenkilöille maksetulla rahapalkkiolla pörssissä avoimessa kaupankäynnissä kolmansilta osapuolilta.

 

Ratkaisu syntyi äänestyksellä 3-1-1. Äänienemmistöön pääasiassa yhtyneen hallintoneuvoksen mukaan työnantajayhtiö X Oyj ei olisi ollut varainsiirtoverosta vastuussa, joten hallinto-oikeuden päätös olisi tullut kumota. Enemmistön kanssa eri mieltä olleen hallintoneuvoksen kanta oli, että vastikkeen laadun arviointia ei ollut mahdollista tehdä palkitsemiseen liittyvällä kokonaistarkastelulla, vaan kyse oli rahavastikkeesta työpanoksen sijaan.

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö