close
Share with your friends

Big datasta kaikki hyöty irti

Big datasta kaikki hyöty irti

Big datasta eli yritysten ja julkisen sektorin tuottamasta valtavasta tietomäärästä voidaan jalostaa kilpailukykyä parantavaa hyötytietoa. Se vaatii uudenlaista osaamista ja toimintatapojen muutosta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Yritysten ja julkisen sektorin tuottamien suurten tietomassojen eli niin sanotun big datan hallinta on ollut jo jonkin aikaa kuuma puheenaihe IT-alalla.

 

Nyt asia on alkanut kiinnostaa myös liikkeenjohtoa, sillä tietomassojen tehokas hyötykäyttö voi tuoda merkittävää kilpailuetua ja nostaa yrityksen arvoa.

 

– Nyt on liikkeenjohdon aika katsoa, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita big data tuo oman yrityksen näkökulmasta. Nämä asiat tulevat joka tapauksessa eteen, KPMG:n strategiaryhmän johtaja Kim Lehto sanoo.

 

Kauppa ja operaattorit etujoukoissa

Lehdon mukaan big datan hyötykäyttö etenee nopeimmin kuluttajamarkkinoilla toimivissa yrityksissä – etenkin niissä, jotka panostavat sähköiseen kaupankäyntiin.

 

– Mutta yhtä lailla myös b-to-b-yritykset ja julkinen sektori voivat käyttää sitä tehokkaasti toiminnan ja resurssien ohjaamiseen.

 

Edelläkävijöitä datan hyödyntämisessä ovat perinteisesti olleet finanssiala ja teleoperaattorit.


KPMG:n strategiaryhmän vanhempi asiantuntija Toni Heinonen huomauttaa, että tietoa hyödynnetään muun muassa asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisessä, tuotekehityksessä ja palvelujen hinnoittelussa.

 

– Esimerkiksi operaattorit ovat erittäin taitavia hinnoittelemaan big datan avulla kiinteähintaisia mobiililiittymiä. Liittymät käyvät hyvin kaupaksi, mutta samaan aikaan niistä jää yritykselle järkevä kate.

 

Big datan mahdollisuudet on huomattu myös vähittäiskaupassa, jossa asiakasdatan entistä tarkempi analysointi antaa arvokasta tietoa kuluttajien käyttäytymisestä ja mieltymyksistä.

 

– Toiminnanohjausta auttaa suuresti, jos tiedetään, millaisia asiakkaita kaupassa käy ja mitä he sieltä ostavat, Heinonen muistuttaa.

 

Lehdon mukaan kaupan alallakin tiedon hyödyntämisessä on vielä paljon kehitettävää.
– Asiakasdataan voidaan yhdistää myös ulkoista tietoa. Esimerkiksi kaupan omien tietojen yhdistäminen sääennusteisiin auttaa ennakoimaan, miten juomien kysyntä kehittyy lähipäivinä.

 

Liikkeelle pienillä panostuksilla

Nykyiset liiketoiminnan ohjausjärjestelmät pystyvät hyödyntämään vain pientä osaa organisaatioon kertyvästä tiedosta. Tarvittava tekniikka big datan hyödyntämiseen on kuitenkin olemassa, eivätkä tarvittavat rahalliset investoinnitkaan ole välttämättä suuria.

 

– Koko maailmaa ei tarvitse valloittaa kerrallaan, vaan big datan hyödyntämisessä voi lähteä liikkeelle kohtuullisen pienillä panoksilla, tutustua sen mahdollisuuksiin ja kehittää asiaa eteenpäin, Lehto kannustaa.

– Ensiksi yritysten kannattaa kuitenkin selvittää big dataan liittyviä strategisia mahdollisuuksia ja haasteita liiketoiminnan näkökulmasta, Lehto jatkaa.

 

Big datan tehokas hyödyntäminen edellyttää uudenlaista osaamista. Toni Heinonen huomauttaa, että kyse on kuitenkin ennen kaikkea liiketoiminnan johtamisen ja yrityskulttuurin muutoksesta.

 

– Jatkossa päätökset pohjautuvat entistä enemmän reaaliaikaiseen dataan. Ennen luotettiin kokemukseen ja historiatietoon, Heinonen toteaa.

 

Big datan hyödyntäminen auttaa tekemään entistä tarkempia ja nopeampia ennusteita päätöksenteon pohjaksi. Jossakin määrin päätöksentekoa voidaan jopa automatisoida esimerkiksi tarjonnan ja tuotannon suunnittelussa.

 

– Kyse on yleensä tiedosta, joka on jo olemassa. Yritysten kannattaa miettiä, miten tätä voimavaraa voidaan hyödyntää lisäämään kilpailukykyä, kustannustehokkuutta ja kasvua, Heinonen sanoo.Big data kiinnostaa

 

– Big data tarkoittaa yrityksiin ja julkiselle sektorille kertyvää valtavia tietomääriä, joita organisaatioihin tulvii sekä sisäisiä että ulkoisia kanavia pitkin. Perinteiset liiketoiminnan ohjausjärjestelmät pystyvät käyttämään vain osittain nopeasti kasvavia datamääriä.

 

– Big dataa kuvataan usein kolmen V:n avulla: Volume (volyymi), Variety (moninaisuus) ja Velocity (nopeus). Kyse on suurista, jatkuvasti erilaistuvista ja entistä jäsentymättömämmistä tietovirroista. Neljäs V (Value – arvo) kuvaa big datan hyötyä liiketoiminnassa.

 

 –Tiedon monimuotoisuus on iso haaste. Hyötykäyttö edellyttää hyvin erilaisen ja eri lähteistä tulevan datan yhdistelyä. Älypuhelimet ja sosiaalinen media ovat hyviä esimerkkejä varsin uusista tietolähteistä, joita tiedon keräämisessä voidaan hyödyntää.

 

– Tietoa syntyy nopeammin kuin sitä ehditään perinteisillä toimintatavoilla käsitellä ja analysoida. Siksi big datan käsittely vaatii uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla liiketoimintaprosesseja voidaan ohjata entistä nopeammin, jopa reaaliajassa.

 

– Big data on kuuma keskustelunaihe, sillä sen avulla yritys voi saada merkittävää kilpailuetua liiketoiminnalleen.

 

Artikkeli on alunperin ilmestynyt VIEW 1/2013 -asiakaslehdessä.

 

Teksti: Matti Remes 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö