• Janne Vesa, Expert |
2 mins read

Onko IT-investointien kulutusjuhla ohi?

Digi-investointien määrä yrityksissä on laskussa,  mutta se on vain osa totuutta. Samalla, kun osa yrityksistä kirii kaulaa kilpailijoihinsa verrattuna ja panostaa esimerkiksi verkkokauppaan tai muihin it-ratkaisuihin, toiset organisaatiot joutuvat kamppailemaan koronakriisin keskellä olemassaolostaan. Tuoreen tutkimuksemme mukaan yritykset sijoittuvat neljään eri kategoriaan, kun arvioidaan, miten ne ovat vastanneet koronapandemiaan.

Maailman suurimman IT-yritysten johtajien asenteita ja tavoitteita selvittäneen Harvey Nash / KPMG CIO -tutkimuksen mukaan vuodesta 2009 alkanut it-investointien katkeamaton kasvu on keskeytynyt tänä vuonna koronapandemian takia. Kokonaisinvestoinnit ovat kääntyneet laskuun, mutta eri sektoreiden välillä on havaittavissa suuriakin eroja yritysten investointihalukkuudessa.

Vuotuinen tutkimus jakaa organisaatiot neljään ryhmään sen perusteella, kuinka ne ovat vastanneet koronakriisiin.

  1. Uudelleenkäynnistystilassa olevat (7%)
  2. Kaikki niin kuin ennenkin -organisaatiot (26%)
  3. Vauhtia liiketoimintamallin muutokseen -organisaatiot (38%)  
  4. Investointiaallon harjalla ratsastavat (29%)

Tutkimuksen mukaan seitsemän prosenttia organisaatioista on ”uudelleenkäynnistystilassa, jossa keskitytään kassavirran varmistamiseen, ja kuluja leikataan voimakkaalla kädellä." Osassa näistä organisaatioista säästetään kaikista toiminnoista, ja myös it-toiminnot ovat tiukkojen säästöjen kohteena.

Asiakaskysynnän muutos vaatii panostuksia verkkokauppaan

Huomattavasti suuremmassa osassa organisaatioita jatketaan kuitenkin samalla tavalla kuin ennen koronaakin. Tutkimus luokittelee noin neljänneksen organisaatiosta tähän ryhmään, jossa panostuksia digitalisaatioon jatketaan entisellä tasollaan pandemiasta huolimatta, tai muutokset ovat ainakin kohtuullisen pieniä.

Lähes 40 prosentissa organisaatioista korona-aika on nopeuttanut tarvetta jo menossa olevaan digitaaliseen murrokseen. Tähän "Vauhtia liiketoimintamallin muutokseen" -ryhmään kuuluvat organisaatiot ovat esimerkiksi lisänneet panostuksiaan verkkokauppaan tai pyrkivät muuten digitalisaation avulla vastaamaan nopeasti muuttuneeseen asiakaskysyntään.

Ja vaikka keskimääräiset investoinnit laskevatkin, niin peräti 29 prosenttia organisaatioista edustavat digitaalisissa investoinneissaan alansa huippua. Tässä ryhmässä koronakriisi on kasvattanut IT- ja teknologiapanostuksia. Itse asiassa monet tähän ryhmään kuuluvat ovat itsekin teknologiayrityksiä, jotka auttavat asiakkaitaan selviämään uudessa tilanteessa parempien teknologiaratkaisujen avulla.

Taistelua kassavirran riittävyydestä ja kulutusjuhlat etätöissä

On selvää, että toimiala vaikuttaa voimakkaasti siihen, mihin ryhmään yritys sijoittuu. Teknologiayrityksiä löytyy runsaasti ”investointiaallon harjalla ratsastajissa”, ja monet matkailualan toimijat taistelevat kassavirran riittävyydestä.

Kaikki saman toimialan yritykset eivät kuitenkaan ole yhtä hyvässä tilanteessa.  Ajoissa digitalisaatioon panostaneet toimijat, joiden verkkokaupparatkaisut ovat kunnossa ja sähköinen asioinnin asiakaskokemus hiottu huippuunsa, pärjäävät paremmin kuin sellaiset yritykset, joiden toiminta on ollut perinteisten kivijalkakauppojen tai -toimistojen varassa.

Koronapandemian mukaan tuomaan tilanteeseen ratkaisuja mietittäessä kannattaa pitää mielessä, että keskiarvon taakse kätkeytyy monenlaisia todellisuuksia. Osa organisaatioista taistelee olemassaolostaan, mutta naapuritalossa saatetaan viettää ennennäkemätöntä kulutusjuhlaa  - ehkä kuitenkin etätöissä juhlien. 

Lisätietoja KPMG:n IT-neuvontapalveluista ja digitalisaatio-osaamisesta voi lukea täältä.

Pääkohdat

  • Suurimmassa osassa (38 %) yrityksistä korona-aika on vauhdittanut digitaalista transformaatiota. Yritykset ovat esimerkiksi panostaneet verkkokauppaansa.

  • Toimialojen sisällä on suuria eroja. Esimerkiksi teknologiayritykset investoivat rohkeasti, kun taas matkailuala on kärsinyt pahasti koronarajoituksista ja potee kassavirtaongelmia.

  • Pelkän kivijalkakaupan tai -toimiston varassa olevat yritykset menestyvät heikommin kuin sähköisen asiakaskokemuksensa huippuun saakka hioneet.